Default Header Image

Rezultate obținute Laboratorul de neurobiologie şi genetică medicală

TEZE DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE

 1. Postolachi Roman. Katatraumatismele craniocerebrale asociate. Teza susținută pe 03.09.2008 în CSS și aprobată de CNAA pe 22.01.2009. Teză de doctor în medicină. Specialitatea – 14.00.28 – Neurochirurgie. Chișinău 2008. C.Z.U: 616.831-001.3
 2. Grigor Viorel. Particularități clinice și de evoluție la pacienții cu accident vascular cerebral ischemic acut. Prognostic și tratament. Teza susținută pe 15.04.2009 în CSS și aprobată de CNAA pe 18.06.2009. Teză de doctor în medicină. Specialitatea – 14.00.13 – Neurologie. Chișinău 2009. C.Z.U: 616.831-005.1-07-08: 612.352.12
 3. Hanganu Alexandru. Particularitățile corelative ale sistemului motor și conexiunile intercorticale în normă și patologie. USMF „Nicolae Testemițanu”. Teză de doctor în medicină, 2012. Conducător ştiinţific: Groppa Stanislav – doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician al AŞM. Chișinău 2012. C.Z.U: 616.831.3-003.9-009.1+612.822.56
 4. Gorincioi Nadejda. Particularitățile clinice și molecular-genetice ale epilepsiei simptomatice cauzate de neurocisticercoză. Teza susținută pe 07.06.2019 în CSS și aprobată de CNAA pe 09.07.2019. Gradul – doctor în medicină. Specialitatea – 14.00.13 – Neurologie.
 5. Gasnaș Alexandru. Neuroplasticitatea indusă prin stimularea magnetică transcraniană la subiecții cu accident vascular cerebral ischemic. Teza susținută pe 20.11.2019 în CSS și aprobată de CNAA pe 28.02.2020. Gradul – doctor în medicină. Specialitatea – 14.00.13 – Neurologie.
 6. Chiosa Vitalie. Rolul telemetriei video-electroencefalografice în diagnosticul epilepsiei cu crize epileptice nocturne. Teza susținută pe 20.11.2019 în CSS și aprobată de CNAA pe 28.02.2020. Gradul – doctor în medicină. Specialitatea – 14.00.13 – Neurologie.
 7. Ciobanu Natalia. Particularitățile patogenice ale accidentului vascular cerebral ischemic la pacienții cu sindrom metabolic. Teza susținută pe 23.12.2020 în CSS și aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021. Gradul – doctor în medicină. Specialitatea – 14.00.13 – Neurologie.

TEZE DE DOCTOR HABILITAT ÎN ȘTIINȚE MEDICALE

 1. Odobescu Stela, teză de doctor habilitat în medicină. Migrena cronică și tulburările vegetative asociate (studiu epidemiologic, clinico-neurofiziologic și terapeutic), Chișinău 2012. C.Z.U: 616.857+616.839 – 036.12 – 036.22
 2. Ganea Mihail, teză de doctor habilitat în medicină. Insuficiența vasculară cerebrală la invalizii după traumatisme cranio-cerebrale (aspecte neurologice și medico-sociale). Chișinău 2008. C.Z.U: 616.831-001+616.831-005-084-08+616-0.36.86

 

BREVETE DE INVENŢIE

 1. Salonul Mondial de Inovatii Cercetari si noi Tehnologii,  Eureka- Bruxelles 2013„ Anxiolytic-like effects of  Methoxiflurane:  between clinical and molecular perspectives „Groppa St.,  Belii A.,  Ciobanu Gh.,  Danilov R.,  Chiosa V
 2. Universitatea tehnică a moldovei institutul de medicină urgentă, instituţie medico-sanitară publică . Aparat pentru transmiterea mișcării. certificate dmi: md 1611, 1612, 1614
 3. Universitatea tehnică a moldovei institutul de medicină urgentă, instituţie medico-sanitară publică . Platforma pentru fixarea capului pacientului  dmi: md 1611, 1612, 1614

DISTINCTII

 1. GROPPA, Stanislav. THE SPIRIT OF EXCELLENCE 2022. Cea de-a VIII-a ediție a Conferinței Europene a Organizației AVC - Accidentul Vascular Cerebral/ European Stroke Organisation Conference (ESOC), 4-6 mai, 2022, Lyon, Franța.
 2. GROPPA, Stanislav. Laureat al Premiului „ Personalitatea Tarii „ In Domeniul Medicinii,  Editia 2013.
 3. GROPPA, Stanislav. Diploma si Premiul Ministerului Educatiei din Romania.
 4. GROPPA, Stanislav. Ordinul European de Merit  in gradul de Comandor  pentru merite deosebite in inventica si promovarea progresului științific.
 5. Gheorghe Ciobanu, Vitalie Chiosa, Alexandru Gasnaş. Implementarea stimulării magnetice transcraniene în practica neurologică în republica moldova. XII-a ediție a Expoziției internaționale specializate „INFOINVENT” Moldova,19-20 noiembrie 2013

MEDALII

 1. Medalia de Aur: Salonul Mondial de Inovatii Cercetari si noi Tehnologii,  Eureka- Bruxelles 2013„ Anxiolytic-like effects of  Methoxiflurane:  between clinical and molecular perspectives „Groppa St.,  Belii A.,  Ciobanu Gh.,  Danilov R.,  Chiosa V.
 2. Medalia de Aur: Gheorghe Ciobanu, Vitalie Chiosa, Alexandru Gasnaş , Implementarea stimulării magnetice transcraniene în practica neurologică în republica moldova. XII-a ediție a Expoziției internaționale specializate „INFOINVENT” Moldova,19-20 noiembrie 2013
 3. Medalie de Aur: Salonul de Inventii si Inovatii INVENTIKA, ,, Inhibitori ai leucemiei mieloide umane HL-60, Gulea A., Groppa St., Tapcov V., Sofroni L., Sofroni D., 15-18 octombrie 2014, Bucuresti, Romania
 4. Medalie de Aur: Dorogan V., Vieru T., Vieru S., Ciobanu G., Groppa S., Duca V., Danail S., Pîrțac I.Aparat pentru transmiterea mișcării. PRO INVENT, Cluj- Napoca , Romania, 2015    
 5. Medalii de Bronz: Stanislav Groppa, Vitalie Chiosa, Bălănuță Tatiana, Gasnaș Alexandru, Ciolac Dumitru.;Aprecierea stării funcționale a structurilor neuronale și de transmitere aferente și eferente ale sistemului nervos central și periferic prin metoda examenului complexa XIV-a ediție a Expoziției internaționale specializate „INFOINVENT” Moldova, 25 - 28 noiembrie
 6. Medalii de Bronz: Dorogan V., Vieru T., Vieru S., Ciobanu G., Groppa S., Duca V., Danail S., Pîrțac I.Aparat pentru transmiterea mișcării. XIV-a ediție a Expoziției internaționale specializate „INFOINVENT” Moldova, 25 - 28 noiembrie.

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN STRĂINĂTATE

 

- reviste ISI:

cu factor de impact > 1

2016

 1. CHELBAN, V.; MANOLE, A.; PIHLSTROM, L.; SCHOTTLAENDER, L.; EFTHYMIOU, S.; OCONNOR, E.; MEISSNER, W.G.; HOLTON, J.L.; HOULDEN, H. Analysis of the prion protein gene in multiple system atrophy. Neurobiol Aging. 2016, (49):216.e15-216.e18.  doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2016.09.021 (IF: 6.63)​.
 2. CONDREA, E.; TIMIRGAZ, V.; GROPPA, St.; CODREANU, I.; ROTARU, N. Local Fibrinolysis in Spontaneous Supratentorial Hematomas: Comparison with Surgical and Medical Treatment. Intervent Neurol 2016, 5: 165-173. doi.org/10.1159/000447310 (IF: 3.956).
 3. KARA, E.; TUCCI, A.; MANZONI, C.; LYNCH, D.S.; ELPIDOROU, M.; BETTENCOURT, C.; CHELBAN, V.; MANOLE, A.; HAMED, S.A.; HARIDY, N.A.; FEDEROFF, M.; PREZA, E.; HUGHES, D.; PITTMAN, A.; JAUNMUKTANE, Z.; BRANDNER, S.; XIROMERISIOU, G.; WIETHOFF, S.; SCHOTTLAENDER, L.; PROUKAKIS, C.; MORRIS, H.; WARNER, T.; BHATIA, K.P.; KORLIPARA, L.V.; SINGLETON, A.B.; HARDY, J.; WOOD N.W.; LEWIS, P.A.; HOULDEN, H. Genetic and phenotypic characterization of complex hereditary spastic paraplegia. Brain. 2016, 139 (Pt 7):1904-18. doi: 10.1093/brain/aww111. (IF: 10.292).

 

2017

 1. BETTENCOURT, C.; SALPIETRO, V.;  EFTHYMIOU, S.;  CHELBAN, V.; HUGHES, D.;  PITTMAN, A.M.; FEDEROFF, M.; BOURINARIS, T.; SPILIOTI, M.; DERETZI, G.; KALANTZAKOU, T.; HOULDEN, H.;  SINGLETON, A.B.; XIROMERISIOU, G. Genotype-phenotype correlations and expansion of the molecular spectrum of AP4M1-related hereditary spastic paraplegia. Orphanet Journal of Rare Diseases. 2017; 12(172). (IF: 3.507).
 2. CHELBAN, V.; PATEL, N.; VANDROVCOVA, J.; ZANETTI, M.N.; LYNCH, D.S.; RYTEN, M.; BOTIA, J.A.; BELLO, O.; TRIBOLLET, E.; EFTHYMIOU, S. Mutations in NKX6-2 Cause Progressive Spastic Ataxia and Hypomyelination. The American journal of human genetics. 2017; 100: 969-977. (IF: 9.025).
 3. CHELBAN, V.; TUCCI, A.; LYNCH, D.S.; POLKE, J.M.; SANTOS, L.; JONVIK, H.; GROPPA, St.; WOOD, N.W.; HOULDEN, H. Truncating mutations in SPAST patients are associated with a high rate of psychiatric comorbidities in hereditary spastic paraplegia. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 2017, 0: 1-7. doi.org/10.1136/jnnp-2017-315796 (IF: 7.198).
 4. CHIOSA, V.; GROPPA, S.A.; CIOLAC, D.; KOIRALA, N.; MISINA, L.; WINTER, Y.; MOLDOVANU, M; MUTHURAMAN, M.; GROPPA, St. Breakdown of thalamo-cortical connectivity precedes spike generation in focal epilepsies. Brain Connectivity. 2017. 7(5): 309-320. doi/abs/10.1089/brain.2017.0487 (IF: 3.83).

 

2018

 1. FERLISI, M.; HOCKER, S.; TRINKA, E; SHORVON, S. on behalf of the International Steering Committee of the StEp Audit (including GROPPA St.). Etiologies and characteristics of refractory status epilepticus cases in different areas of the world: Results from a global audit. Epilepsia. 2018;59(S2):100–107. https://doi.org/10.1111/epi.14496 doi.org/10.3389/fneur.2018.00711. (IF: 2.48).
 2. MUTHURAMAN, M.; KOIRALA, N.; CIOLAC, D., PINTEA B.; GLASER, M.; GROPPA, S.A.; TAMAS, G.; GROPPA, St. Deep Brain Stimulation and L-DOPA Therapy: Concepts of Action and Clinical Applications in Parkinson’s disease. Frontiers in neurology. 2018, 9: 711. ISSN 1664-2295. doi.org/10.1111/epi.14496 (IF: 3.50)​

 

2019

 1. CHIOSA, V.; CIOLAC, D.; GROPPA, S.; KOIRALA, N.; PINTEA, B.; VATAMAN, A.; WINTER, Y.; GONZALEZ-ESCAMILLA, G.; MUTHURAMAN, M.; GROPPA St. Large-scale network architecture and associated structural cortico-subcortical abnormalities in patients with sleep/awake-related seizures.  Sleep. 2019, 42(4):338-34 ISSN 1550-9109. doi.org/10.1093/sleep/zsz006  (IF: 5.135).
 2. CIOLAC, D.; LUESSI, F.; GONZALEZ-ESCAMILLA, G.; KOIRALA, N.; RIEDEL, C.; FLEISCHER, V., BITTNER S., KRAMER J., MEUTH S.G., MUTHURAMAN M., GROPPA S. Selective brain network and cellular responses upon dimethyl fumarate immunomodulation in multiple sclerosis. Frontiers in Immunology. 2019, 10(1779). ISSN 1663-4365. doi.org/10.3389/fimmu.2019.01779  (IF: 4.7)
 3. FLEISCHER, V.; RADETZ, A.; CIOLAC, D.; MUTHURAMAN, M.; GONZALEZ-ESCAMILLA, G.; ZIPP, F.; GROPPA, St. Graph Theoretical Framework of Brain Networks in Multiple Sclerosis: A Review of Concepts. Neuroscience. 2019, 403:35-5 ISSN 1873-7544. doi: 10.1016/j.neuroscience.2017.10.03 (IF: 3).
 4. KOIRALA, N.; ANWAR, A.R.; CIOLAC, D.; GLASER, M.; PINTEA, B.; DEUSCHL, G.; MUTHURAMAN, M.; GROPPA, S. Alterations in white matter network and microstructural integrity differentiate Parkinson’s disease patients and healthy subjects. Frontiers in Aging Neuroscience. 2019, 11: 191. ISSN 1663-4365. doi: 10.3389/fnagi.2019.00191. (IF: 3.6).
 5. KROTH, J.; CIOLAC, D.; FLEISCHER, V.; KOIRALA, N.; KRAMER, J.; MUTHURAMAN, M.; LUESSI, F.; BITTNER, S.; GONZALEZ-ESCAMILLA, G.; ZIPP, F.; MEUTH, G.; SVEN, GROPPA, S. Increased cerebrospinal fluid albumin and immunoglobulin a fractions forecast cortical atrophy and longitudinal functional deterioration in relapsing-remitting multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal. 2019, 25(3):338-341. ISSN 1477-0970. doi: 10.1177/1352458517748474. (IF: 412).

 

2020

 1. CHELBAN, V.; CATERENIUC, D.; AFTENE, D.; GASNAȘ, A.; VICHAYANRAT, E.; IODICE, V.; GROPPA, St.; HOULDEN, H. An update on MSA: premotor and non-motor features open a window of opportunities for early diagnosis and intervention. Journal of Neurology. 2020, May 20, Online ahead of print. ISSN 0340-5354. doi:10.1007/s00415-020-09881-6. (IF 4.204).
 2. CHELBAN, V.; ALSAGOB, M.; KLOTH, K.; CHIRITA-EMANDI, A.; VANDROVCOVA. J.; MAROOFIAN, R.; DAVAGNANAM, I.; BAKHTIARI, S.; ALSAYED, MD.; RAHBEENI, Z.; ALZAIDAN, H.; MALINTAN, NT.; JOHANNSEN, J.; EFTHYMIOU, S.; GHAYOOR, KARIMIANI, E.; MANKAD, K.; AL-SHAHRANI, SA.; BEIRAGHI, TOOSI, M.; ALSHAMMARI, M.; GROPPA, SA.; HARIDY, NA.; ALQUAIT, L.; QARI, A.; HUMA, R.; SALIH, MA.; ALMASS, R.; ALMUTAIRI, FB.; HAMAD, MH.; ALORAINY, IA.; RAMZAN, K.; IMTIAZ, F.; PUIU, M.; KRUER, MC.; BIERHALS, T.; WOOD, NW.; COLAK, D.; HOULDEN, H.; KAYA, N. Genetic and phenotypic characterization of NKX6-2-related spastic ataxia and hypomyelination. Eur J Neurol. 2020, 27(2), 334-34 ISSN 1351-5101. doi: 10.1111/ene.14082 (IF: 4.387).
 3. CHELBAN, V.; CARECCHIO, M.; REA, G.; BOWIRRAT, A.; KIRMANI, S.; MAGISTRELLI, L.; EFTHYMIOU, S.; SCHOTTLAENDER, L.; VANDROVCOVA, J.; SALPIETRO, V.; SALSANO, E.; PAREYSON, D.; CHIAPPARINI, L.; JAN, F.; IBRAHIM, S.; KHAN, F.; QARNAIN, Z.; GROPPA, St.; BAJAJ, N.; BALINT, B.; BHATIA, KP.; LEES, A.; MORRISON, PJ.; WOOD, NW.; GARAVAGLIA, B.; HOULDEN, H. MYORG-related disease is associated with central pontine calcifications and atypical parkinsonism.Neurol Genet. 2020, Feb 20;6(2), ISSN:e399 doi: 10.1212/NXG.0000000000000399. (IF :65).
 4. CIOLAC, D.; CRIVORUCICA, I.; ZOTA, E.; GORINCIOI, N.; EFREMOVA, D.; MANEA, D.; CRIVORUCICA, V.; CIOCANU, M.; GROPPA, St. Extensive cerebellar involvement and cognitive impairment in COVID-19-associated acute necrotizing encephalopathy. Therapeutic Advances in Neurological Disorders Journal. (în tipar) (IF: 22).
 5. GONZALEZ-ESCAMILLA, G.; CIOLAC, D.; DE SANTIS, S.; RADETZ, A.; FLEISCHER, V.; DROBY, A.; ROEBROECK, A.; MEUTH, G.S.; MUTHURAMAN, M.; GROPPA, St. Grey matter network reorganization in multiple sclerosis from 7T vs. 3T MRI data. Annals of Clinical and Translational Neurology. 2020, 7(4), 543-553. ISSN 2382-9503. (IF: 4.65).
 6. GONZALEZ-ESCAMILLA, G.; MUTHURAMAN, M.; CIOLAC, D;, COENEN, V.; SCHNITZLER, A.; GROPPA, St. Neuroimaging and electrophysiology meet invasive neurostimulation for causal interrogations and modulations of brain states. Neuroimage. 2020, 220. ISSN 1053-8199. (IF: 5.90).
 7. MIKULIK, R.; CASO, V.; BORNSTEIN, N. M.;  SVOBODOVA, V.;  PEZZELLA, F. R.; GRECU, A.; SIMSIC, S.; GDOVINOVA, Z.; CZŁONKOWSKA, A.; MISHCHENKO, T.; FLOMIN, Y.; MILANOV, I.; ANDONOVA, S.; TIU, C.; ARSOVSKA, A.; BUDINCEVI, H.; GROPPA, St.;BERECZKI, D.;  KORV, J.;  KHARITONOVA, T.; VOSKO, M. R. Enhancing and accelerating stroke treatment in Eastern European region: Methods and achievement of the ESO EAST program. European Stroke Journal. 2020. 0(0), 1-9. ISSN: 2396-9881 (online), 2396-9873 (print).https://doi.org/10.1177/2396987319897156 (IF: 1.77).
 8. MUTHURAMAN, M.; FLEISCHER, V.; KROTH, J.; CIOLAC, D.; RADETZ, A.; KOIRALA, N.; GONZALEZ-ESCAMILLA, G.; WIENDL, H.; MEUTH, G.S.; ZIPP, F.; GROPPA, St. Co-varying patterns of white matter lesions and cortical atrophy predict progression in early MS. Neurology-Neuroimmunology Neuroinflammation. 2020, 7(3). ISSN 2332-7812. (IF: 7.35).
 9. TORRES DIAZ, C.; GONZALEZ-ESCAMILLA, G.; CIOLAC, D.; NAVAS GARCÍA, M.; PULIDO RIVAS, P.; GARCIA DE SOLA, R.; BARBOSA, A.; PASTOR, J.; VEGA-ZELAYA, L.; GROPPA, St.  Brain network substrates of centromedian DBS in generalized medication-resistant epilepsy. NEUROLOGY, 2020. ISSN 0028-3878. (în tipar) (IF:2019 – 8,770)
 10. TREBUCHON, A.; RACILA, R.; LAGARDE, S.; MCGONIGALL, A.; RUSSO, G.L.; SCAVARDA, D.; CARRON, R.; MAI, R.; CHAUVELL, P.; BARTOLOMEI, F.; FRANCIONE, S. Electrical stimulation for seizure induction during SEEG exploration: a useful predictor of postoperative seizure recurrence? J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2020, 0 p.1-5. doi: 1136/jnnp-2019-322469. ISSN 0022-3050 (IF: 8.234).

 

cu factor de impact 0,1- 1

2016

 1. CHIOSA, V.; CIOLAC, D.; VATAMAN, A.; GROPPA, St. Features of presurgical asessement of patients with pharmacoresistant epilepsy. Archives of the Balkan Medical Union. 2016, 51, 1(supl.1):195-199. ISSN 0041-6940. (IF:0.107)
 2. CIOBANU, G.; GROPPA, St. Acute stroke. Archives of the Balkan Medical Union. 2016, 51, 1(supl.1):122-132, ISSN 0041-6940. (IF:0.107)
 3. GROPPA, St.; COSCIUG, V.; GASNAȘ, A. Pathophysiology and biomarkers of acute ischemic stroke. Archives of the Balkan Medical Union. 2016, 51, 1(supl.1):190-195, ISSN 0041-6940. (IF:0.107)
 4. GROPPA, St.; GASNAȘ, A.Transcranial magnetic stimulation in human cognition. Archives of the Balkan Medical Union. 2016, 51, 1(supl.1):132-137, ISSN 0041-6940. (IF:0.107)

 

2017

 1. AFTENE, D.; CIOBANU, N.; GROPPA, St. Examenul neurofiziologic în neuropatii periferice. Review. Archives of the Balkan Medical Union. 2017, vol. 52, 1 (1): 20-24, ISSN 0041-6940. (IF:0.192)
 2. CATERENIUC, D.; GLAVAN, D.; GROPPA, St. Pseudo-refractory epilepsy. Clinical case. In: Archives of the Balkan Medical Union. 2017, 52, 1 (1): 45-47, ISSN 0041-6940. (IF:0.192)
 3. CHIOSA, V. Epileptic encephalopathy with continuous spike-waves during sleep: clinical and neurophysiological features. Archives of the Balkan Medical Union. 2017, 52, 1 (supl.1): 25-28, ISSN 0041-6940. (IF:0.192)
 4. CIOBANU, N.; GROPPA, St. The relationship between vascular changes and risk of vascular events in subjects with metabolic syndrome.  Archives of the Balkan Medical Union. 2017, 52, 1(supl.1): 68-74, ISSN 0041-6940. (IF:0.192)
 5. GASNAȘ, A.; PIRTAC, I.; CATERENIUC, D.; GROPPA, St. Myasthenia gravis - Lambert Eaton Overlap Syndrome. Literature review and case report. Archives of the Balkan Medical Union. 2017; vol. 52, 1 (1): 34-39, ISSN 0041-6940. (IF:0.192)
 6. GASNAȘ, A.; CATERENIUC, D.; GROPPA, St. Persistent migraine aura without infarction. Case report. Archives of the Balkan Medical Union. 2017, 52, 1 (1): 40-44, ISSN 0041-6940. (IF:0.192)
 7. GASNAȘ, A. Perturbările rețelelor cerebrale după un accident vascular cerebral: studii a conectivității cerebrale. Archives of the Balkan Medical Union. 2017, 52, 1 (1): 54-59, ISSN 0041-6940. (IF:0.192)
 8. GASNAȘ, A.; LEAHU, P.; MATEI, A.; CATERENIUC, D.; GROPPA, St. Up to date acoustic schwannomas and the role of auditory evoked potentials. Case report. Archives of the Balkan Medical Union. 2017, 52, 1 (1): 29-33, ISSN 0041-6940. (IF:0.192)
 9. GLAVAN, A.; GROPPA, ST.; GLAVAN, D. Evaluarea neuropsihologică și proiectarea intervenţiei psihologice în reabilitarea pacienţilor cu accident vascular cerebral (AVC). Archives of the Balkan Medical Union. 2017, vol. 52, 1 (1): 9-14, ISSN 0041-6940. (IF:0.192)
 10. GLAVAN, A.; RUSU, E.; ARHIP, E. Managementul psihologic al stresului psihic şi al tulburărilor anxioase. Archives of the Balkan Medical Union. 2017, vol. 52, 1 (1): 15-19, ISSN 0041-6940. (IF:0.192)
 11. GROPPA, St.; CIOLAC, D.; CHIOSA, V. Diagnostic and therapeutic advances in epileptic encephalopathy with continuous spike-wave of sleep. Glob J Intellect Dev Disabil. 2017, 1(3), 555-565. ISSN: 2575-8586. (IF:0.192)
 12. LEAHU, P.; MATEI, A.; GASNAȘ, A.; GROPPA, St. Visual evoked potentials: clinical use in diabetes mellitus and multiple sclerosis. Archives of the Balkan Medical Union. 2017; 52, 1(supl.1):74-78. ISSN 0041-6940. (IF:0.192)
 13. PIRTAC, I.; SAMOTIUC, E.; GASNAȘ, A.; GROPPA, St. Stimularea noninvazivă și kinetoterapia în recuperarea pacienților cu AVC ischemic acut. Archives of the Balkan Medical Union. 2017; vol. 52, 1 (1): 48-51, ISSN 0041-6940. (IF:0.192)

 

2018

 1. CIOBANU, N. The correlation of inflammatory cytokines levels with the severity of stroke. MEDICUS International medical scientific journal. Волгоград, Россия. 2018, 5(23): 26-34. ISSN 2409-563X. (IF:0.17).
 2. CIOBANU, N.; GROPPA, St.; PANTEA, V.; GUDUMAC, V. The correlation of serum S-100B protein level with the severity of stroke. MEDICUS International medical scientific journal. Волгоград, Россия. 2018, 3 (21): 37-40. ISSN 2409-563X.(IF:0.17).
 3. LEAHU, P.; MATEI, A.; GROPPA, St. Transcranial magnetic stimulation in migraine prophylaxis. Journal of Medicine and Life. 2018, 11(2):175-176. (IF: 0.410)

 

2019

 1. CORDUNEANU, A.; CHIŞCA, V.; CIOBANU, N.; GROPPA, St. Evaluation of visual pathways using visual evoked potential in patients with diabetic retinopathy. In: Romanian Journal of Ophthalmology. 2019,  4.  ISSN 25012533. (IF: 0.27)

 

2020

 1. CORDUNEANU, A.; CHIŞCA, V.; CIOBANU, N.; TORNEA, A.; GROPPA, St. Carotid vascular changes in patients with diabetic retinopathy. MEDICUS International medical scientific journal. Волгоград, Россия, 2020, 3(33): 43-5 ISSN 2409-563X (IF: 0.17).
 2. REVENCO, N.; FOCA, S.; JIVALCOVSCHI, A.; ZIAEV, L,; TUREA, T., BUJOR, D.; BALANUȚA, AM.; SERBENCO, L.; VASILIEVA, I.; VASILIEVA, M.; VASILIEV, I. Chalenges of pediatric multisystem inflammatory syndrome associated with Covid-19 – A series of clinical cases. Journal of Biomedical Research and Reviews, 2020, 1(4). doi: 10.31579/2692-9406/027. ISSN electronic 2692-9406 (IF: 0.65).
 3. SPRINCEAN, M.; HADJIU, S.; CALCÎI, C.; LUPUSOR, N.; CRIVCEANSCAIA E.; GROPPA, St.; REVENCO, N. Dynamics of some enzyme immunoassay parameters in ischemic stroke in children. Archives of the Balkan Medical Union. 2020, 55: 548 -56 ISSN 0041-6940. (IF:0.220)

 

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN ŢARĂ

 

- reviste categoria B +

 

2017

 1. CIOBANU, N.; CIOBANU, S. Femoral neck fractures in patients with stroke sequelae. Moldovan Medical Journal. 2017, 60(2):3-6. doi: 10.5281/zenodo.1050980. ISSN 2537-6373.
 2. CIOBANU, N.; GROPPA, St. Metabolic Syndrome as a risk factor for Ischemic Stroke. Moldovan Medical Journal. 2017, 60(1):20-21. doi: 10.5281/zenodo.1050329. ISSN 2537-6373.

 

2020

 1. CATERENIUC, D.; CHELBAN, V.; GROPPA, St. Applicability of next generation genetic testing in epilepsy through whole exome sequencing. Mold Med J. 2020, 63(5), 54-6 ISSN 2537-6373. doi: 10.5281/zenodo.4018958.
 2. CIOLAC, D. Reorganization and resilience of brain networks in focal epilepsy. Mold Medical J. 2020; (63), 5-8. ISSN 2537-6373.
 3. CORDUNEANU, A.; CHIŞCA, V.; CIOBANU, N.; GROPPA, St. Tratamentul cu sulodexid (angioflux) al retinopatiei diabetice. Mold Med J. ISSN 2537-637
 4. DOȚEN, N. Presurgical and postsurgical neuropsychological assessment in Epilepsy. Mold Medical J. 2020; 63(6):57-62. ISSN 2537-6373. doi: 10.5281/zenodo.4028391.
 5. GAVRILIUC, P.; GAVRILIUC, M.; GROPPA, St.; LEKER, R. White matter hyper-intensity patterns in patients with amyloid angiopathy and cerebellum involvement. Mold Med J. 2020, 63(3), 22-2 ISSN 2537-6373. doi: 10.5281/zenodo.3958435.
 6. GROPPA, St.; EREMEI, Z.; BODIU, A.; GASNAȘ, A.; MANOLE, E.; CIOBANU, N.; LEAHU, P.; EFREMOVA, D.; CRIVORUCICA, I.; GLAVAN, D.; BALANUTA, T. Diagnosis and management of ischemic stroke: time is critical. Mold Med J. 2020;63(4):65-74. ISSN 2537-6373. doi: 10.5281/zenodo.4016820.
 7. LEAHU, P.; GROPPA, St. Neuromodulatory approach in paroxysmal neurological disorders. Mold Med J. 2020, 63(5), 26-29. ISSN 2537-6373. doi: 10.5281/zenodo. 4018912.
 8. MUNTEANU, C.; CHIOSA, V.; GROPPA, St. Updates on classification and management of status epilepticus. Mold Medical J. 2020, 63(6), 36-44. ISSN 2537-6373. doi:  10.5281/zenodo.4028379.

 

- reviste categoria B

 

2016

 1. CIOBANU, N.; CHISCA, V.; CORDUNEANU, A.; GROPPA, St. Studiu asupra modificărilor potențialelor evocate la pacienții cu retinopatie diabetică. Buletinul Academiei de Ştiinţea Moldovei, Ştiinţe Medicale, Revistă ştiinţifico-practică. 2016, 3:143-146. ISSN: 1024-7696.
 2. CIOBANU, N.; GROPPA, St. Study of carotid artery changes in patients with ischemic stroke and metabolic syndrome. Curierul Medical. 2016, 59(5):14-19. ISSN 2537-6373.
 3. CONDREA, E.; TIMIRGAZ, V.; ROTARU, N.; GROPPA, St. Spontaneous intracerebral supratentorial hemorrhage: general aspects and updates in surgical treatament. Curierul Medical. 2016, 1(59), 41-5 ISSN 1875-0666.
 4. GROPPA, St.; GLAVAN, A.; GLAVAN, D. Stigmatul social si impactul asupra calitatii vietii in epilepsie. Buletinul Academiei de Ştiinţea Moldovei, Ştiinţe Medicale, Revistă ştiinţifico-practică. 2016, 3:154-160. ISSN: 1024-7696.
 5. GROPPA, St.; CIOBANU, N.; EFREMOVA, D. Studiul sindromului metabolic în populaţia unei comunităţi rurale din Republica Moldova. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţe Medicale, Revistă ştiinţifico-practică. 2016, 3:146-150. ISSN: 1024-7696.
 6. GROPPA, St.; ZOTA, E.; CRIVORUCICA, I.; LEAHU, P.; MATEI, A. Tromboliza intravenoasa cu rt-PA in accidentul vascular cerebral ischemic: Profilul de eficiența si siguranța la 40 de pacienți. Buletinul Academiei de Ştiinţea Moldovei, Ştiinţe Medicale, Revistă ştiinţifico-practică. 2016, 3:160-164. ISSN: 1024-769
 7. SACARĂ, V.; LEVIȚCHI, A.; GROPPA, St.  Diagnosticul molecular-genetic în Republica Moldova: istoria şi perspective. Buletin de Perinatologie. 2016, 1(69): 20-26. ISSN 1810-5289.

 

 

2017

 1. BERNIC, A.; GROPPA, St.; FRIPTULEAC, Gr.; EFREMOVA, D. Evaluarea particularităților de răspândire a accidentelor vasculare cerebrale în Republica Moldova. Buletinul Academiei de Științe. Științe Medicale. 2017: 1(53): 29-32. ISSN 1857-0011.
 2. GAVRILIUC, M.; LEKER, R.; GAVRILIUC, P. Actualităţi în angiopatia amiloidă cerebrală. Buletinul Academiei de Științe. Științe Medicale. 2017, 5(57): 10-15. ISSN: 1024-7696.
 3. MANOLE, E.; LISNIC, V.; GROPPA, St.; COSTRU-TASNIC, E.; FILIOGLO, A.; ODAINIC, O.; MORE, V.; DRAGAN, G.; CIOBANU, N. Registrul RES-Q în Republica Moldova – primele rezultate naţionale în cadrul unui proiect internaţional. Buletinul Academiei de Științe. Științe Medicale. 2017: 5(57): 72-77. ISSN 1857-0011.
 4. VATAMAN, A.; CIOLAC, D.; CHIOSA, V.; GROPPA, St. Aspectele morfologice corticale și subcorticale în epilepsia mioclonică. Buletinul Academiei de Științe. Științe Medicale. 2017: 5(57): 72-77. ISSN 1857-0011.
 5. VISTERNICEAN, E.; MOŞIN, V.; HOTINEANU, A.; CREŢU, A. Implicaţiile homocisteinei, vitaminelor grupului B şi polimorfismul MTHFR C677T în avortul spontan recurent. Buletinul de Perinatologie. 2017, 2 (74):53-59. ISSN 1810-5289.
 6. VISTERNICEAN, E.; MOŞIN, V.; HOTINEANU, A.; CREŢU, A., Polimorfismele genice MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTRR A66G şi MTR A2756G la femeile cu avort spontan recurent. Buletinul de Perinatologie. 2017, 2 (74): 36-43. ISSN 1810-5289.

 

2018

 1. CIOBANU, N.; GUDUMAC, V.; CIOBANU, L.; GROPPA, St. The correlation of serum MMP-9 level with the severity of stroke. Moldovan Journal of Health Sciences. 2018, 3(17): 9-15. ISSN: 2345-1467.
 2. CIOBANU, N.; GROPPA, St.; PANTEA, V.; GUDUMAC, V. Rolul metaboliţilor oxidului de azot în accidentele cerebrovasculare ischemice la pacienţii cu sindrom metabolic. Revista Akademos. 2018, 2: 48-54. ISSN: 1857-0461.
 3. HOVANSCAIA, D.; SERBENCO, A.; STOIANOV, N.; GROPPA, St. Particularitățile clinico-evolutive ale epilepsiei în sarcină și naștere. Buletin de Perinatalogie. 2018, 3(79), 62-66. ISSN 1810-5289.
 4. SPRINCEAN, M.; HADJIU, S.; CĂLCÎI, C.; LUPUȘOR, N.; GROPPA, St.; REVENCO, N. Abordarea accidentului vascular cerebral la copil. Buletin de Perinatalogie. 2018, 4(80), 64-69. ISSN 1810-5289.

 

2019

 1. PÎRȚAC, I.; DANAIL, S.; GROPPA, St. Aspecte ale neuroplasticității cerebrale induse de kinetoterapie combinată cu stimulare magnetică transcraniană la pacienții cu AVC ischemic acut. Știința Culturii Fizice.2019, 33(1), p.150-156. ISSN 1857-4114. ISSNe 2537-6438.
 2. PÎRȚAC, I.; DANAIL, S.; GROPPA, St. Aspects of cerebral neurplasticity induced by kinetotherapy combined with trancranial megnetic stimulation in patients with acute ischemic stroke. Știința Culturii Fizice.2019, 33(1), p.150-156. ISSN 1857-4114. ISSNe 2537-6438.

 

2020

 1. CĂLCÎI, C.; HADJIU, S.; SPRINCEAN, M.; LUPUȘOR, N.; FEGHIU, L.; REVENCO, N.; GROPPA, St. Dificultăți în abordarea statusului epileptic refractar în populația pediatrică. Buletin de Perinatologie. 2020, 4(89), 16-20. ISSN 1810-5289.
 2. CONDRATIUC, E. The psychotherapeutic aspect of psychic trauma in epilepsy. Moldovan Journal of Health Sciences. 2020, 63 (6): 52-56. ISSN 2345-1467.
 3. DRAGAN, D.; GROPPA, St. Epilepsia la vârstnici: cauze ale subdiagnosticului și hiperdiagnosticului crizelor epileptice și epilepsie. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2020, 4(86): 18-24. ISSN 1729-8687.
 4. EFREMOVA, D.; GROPPA, St. Stroke risk factors in young adults in the population of the Republic of Moldova: a descriptive study. Moldovan Journal of Health Sciences. 2020,  (25), 31-39. ISSN 2345-1467.
 5. GROPPA, St.; ZOTA, E.; BODIU, A.; GASNAȘ, A.; GAVRILIUC, P.; CIOBANU, N.; LEAHU, P.; CRIVORUCICA, Ig.; BARBU, C.; GLAVAN, D.; BĂLĂNUȚĂ, T. Recomandările și strategiile actuale de tratament al accidentului vascular cerebral ischemic acut: articol de sinteză. Revista de Științe ale Sănătății din Moldova. 2020, 3(25), 4-21. ISSN 2345-146
 6. GROPPA, St.; ZOTA, E.; CHIOSA, V.; GASNAȘ, A.; CIOBANU, N.; VATAMAN, A.; CIOLAC, D.; MUNTEANU, C.; LEAHU, P.; CATERENIUC, D.; CONDRATIUC, E.; EFREMOVA, D.; CRIVORUCICA, I.; AFTENE, D.; GLAVAN, D.; BALANUTA, T.; BELITEI, D.; ROPOT, D. Patologia neurologică în contextul pandemiei COVID-19. R. Moldovan Journal of Health Sciences. 2020, 23(1), 190-20 ISSN 2345-1467.
 7. GROPPA, St. COVID-19: markerul unei noi ere. Moldovan Journal of Health Sciences. 2020, 23(1), 6-7. ISSN 2345-1467. ISSN 2345-1467.
 8. HOVANSCAIA D.; SERBENCO A.; GROPPA St. Complicațiile fetale la gravidele cu epilepsie. Buletin de Perinatologie. 2020, 1(86), 48-52. ISSN: 1810-5289.
 9. HOVANSCAIA, D.; SERBENCO, A.; GROPPA, St. Complicațiile obstetricale la gravidele cu epilepsie. Buletin de Perinatologie. 2020, 1(86), 43-47. ISSN: 1810-5289.
 10. HOVANSCAIA, D.; SERBENCO, A.; GROPPA, St. Stresul oxidativ în epilepsie. Buletin de Perinatologie. 2020, 4(89), 104-111. ISSN: 1810-5289.

 

- reviste categoria C

2016

 1. CREŢU, A. Tehnici de genetică moleculară aplicate în medicina legală. Revistă științifico-practică ”Info-Med”. 2016, 1(27): 187-19 ISSN 1810-3936.
 2. GROPPA, St.; MEREUȚĂ, I. Epidemiologica land diagnostical aspects of malignant cerebral tumours and nervous tissue. Revistă științifico-practică ”Info-Med”. 2016, 2(28-1): 33-35. ISSN 1810-3936.

 

2017

1. MOŞIN, V.; HOTINEANU, A.; VISTERNICEAN, E.; CREŢU A. Homocisteina şi polimorfismele genei MTHFR la femeile cu avort spontan recurent. Arta Medica. 2017, 1 (62): 24 -27. ISSN 1810-1852.

 

2020

    1. DOȚEN, N. Tulburări afective în epilepsie, Studia Universitatis Moldaviae, 2020.
    2. FEGHIU, L.; HADJIU, S.; CĂLCÎI, C.; CUZNEȚ, L.; GRÎU, C.; GROPPA, St. Spasmele epileptice la copii: aspecte clinico-electroencefalografice. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2020, 3(67), p 102-111. ISSN 1857-0011.
    3. SPRINCEAN, M.; HADJIU, S.; CĂLCÎI, C.; HALABUDENCO, E.; LUPUȘOR, N.; REVENCO, N.; GROPPA, St. Cauzele genetice asociate accidentului vascular cerebral ischemice la copii. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2020, 3(67). ISSN 1857-0011.

 

 

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN CULEGERI

- în ţară

2019

 1. CHIOSA, V.; CIOLAC, D.; VATAMAN, A.; GROPPA St. Extinderea metodei de telemetrie video-EEG in asociere cu oculografia, EMG și EKG sincronizate. În: Culegeri de lucrări științifice ale IMU, articole originale și activitatea inovațională 2015-2018. 2019, p. 112-113. ISBN 978-9975-57-260-6.
 2. CHIOSA, V.; GROPPA, St. Fișa de evaluare a pacientului cu diagnosticul presupus de epilepsie cu crize epileptice nocturne. În: Culegeri de lucrări științifice ale IMU, articole originale și activitatea inovațională 2015-2018. 2019. p. 113. ISBN 978-9975-57-260-6.
 3. GROPPA, St.; CHIOSA, V.; CIOLAC, D.; VATAMAN, A. Implementarea ISE (Imageria Sursei Electrice) prin video-EEG de densitate înaltă cu 256 electrozi in evaluarea pacienților cu epilepsie. În: Culegeri de lucrări științifice ale IMU, articole originale și activitatea inovațională 2015-2018. Chișinău, 2019. p. 111-112. ISBN 978-9975-57-260-6.
 4. GROPPA, St.; CHIOSA, V.; ZOTA, E. Implementarea metodei de telemetrie video-EEG in evaluarea pacienților cu dereglări de conștiență și epilepsie. În: Culegeri de lucrări științifice ale IMU, articole originale și activitatea inovațională 2015-2018. Chișinău, 2019. p. 110. ISBN 978-9975-57-260-6.
 5. GROPPA, St.; EFREMOVA, D.; ZOTA, E. Aplicarea USG-Doppler cu scop de aprecierea a riscului de accidentului vascular cerebral ischemic. În: Culegeri de lucrări științifice ale IMU, articole originale și activitatea inovațională 2015-2018. Chișinău, 2019. p. 119-120. ISBN 978-9975-57-260-6.
 6. GROPPA, St.; ZOTA, E.; EFREMOVA, D.; CRIVORUCICA, I.; MANEA, D.; ANESTIADI, V. Implimentarea fișei de estimare a riscului individual de accidentul vascular cerebral. În: Culegeri de lucrări științifice ale IMU, articole originale și activitatea inovațională 2015-2018. Chișinău, 2019. p. 121-122. ISBN 978-9975-57-260-
 7. PIRTAC, I.; SAMOTIUC, E.; CIOCANU, M.; DANAIL, S.; GROPPA, St. Aplicarea algoritmului stimulării noninvazive magnetice transcraniene și kinetoterapia în recuperarea pacienților cu AVC ischemic acut. În: Culegeri de lucrări științifice ale IMU, articole originale și activitatea inovațională 2015-2018. Chișinău, 2019. p. 122-123. ISBN 978-9975-57-260-6.
 8. PIRTAC, I.; SAMOTIUC, E.; CIOCANU, M.; DANAIL, S.; GROPPA, St. Perfecționarea structurii și conținutului programei de recuperarea prin kinetoterapie la pacienții cu AVC ischemic acut. În: Culegeri de lucrări științifice ale IMU, articole originale și activitatea inovațională 2015-201 Chișinău, 2019. p. 122-123. ISBN 978-9975-57-260-6.

 

LISTA PUBLICAŢIILOR ELECTRONICE

- în străinătate

2020

 1. DOȚEN, N. Anxietatea în epilepsie. Материалы Международной научно-практической интернет-конференции ”Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации”, Сб. науч. трудов. Переяслав, 2020, Вып. 58, 258-260 c.

https://confscientific.webnode.com.ua/_files/200000342-e2f35e2f37/%2058%20(1)-8.pd.

 1. DOȚEN, N. Tulburări cognitive în epilepsie, cauze și factori de risc. Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere. Performantica, 2020, (36), 235-240. ISBN 978-606-685-744-4. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/113250

 

LISTA COMUNICĂRILOR PREZENTATE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, PUBLICATE CA REZUMAT (1-3 PAGINI)

 

- în străinătate

2016

 1. CATERENIUC, D.; GLAVAN, D.; GROPPA, St. Epilepsia pseudo-farmacorezistentă. În: Culegere de rezumate cea de a XXIV-a Conferința Nationala a Societății Române Impotriva Epilepsiei (SRIE), 17-19 noiembrie, 2016, București, România, pag. 27-28.
 2. CERNOBROV, D.; GROPPA, St.; ZOTA, E., CRIVORUCICA, I.; LEAHU, P.; MATEI, A. Safety and efficacy profile in patients with acute ischemic stroke treated with intravenous thrombolysis in first 4,5 hours. In: Abstract book of the RoNeuro Brain Days, 6th European Teaching Course on Neurorehabilitation, 1 – 3 iunie, 2016, Cluj-Napoca, România. 2016, p. 25-27. ISSN 2501-7039.
 3. CIOBANU, N.; GROPPA, St. Pathogenic aspects of ischemic stroke in patients with metabolic syndrome. In: Abstract book of the RoNeuro Brain Days, 6th European Teaching Course on Neurorehabilitation, 1 – 3 iunie, 2016, Cluj-Napoca, România. 2016, p. 27. ISSN 2501-7039.
 4. CIOLAC, D.; CHIOSA, V.; GROPPA, St. Epilepsy as a dynamic disorder of neural networks. RoNeuro Brain Days, In: Abstract book of the 6th European Teaching Course on Neurorehabilitation, 1 – 3 iunie, 2016, Cluj-Napoca, România, 2016, p. 28. ISSN 2501-7039.
 5. CIOLAC, D.; CHIOSA, V.; MUNTEANU, C.; MIȘINA, L.; VATAMAN, A.; GORINCIOI, N.; GROPPA, St. The importance of dense array EEG in detection of interictal epileptiform discharges and localization of epileptogenic foci. In: Abstract book of the European Journal of Neurology.2016; 23 (supl.1):152. ISSN 1351-5101.
 6. EFREMOVA, D.; CIOBANU, N.; GROPPA, St. Risk factors and primary stroke prevention in the population of Republic of Moldova. In: Abstract book of the European Journal of Neurology. 2016; 23 (supl.1):134. ISSN 1351-5101.
 7. GASNAȘ, A.; GROPPA, St. Brain neuroplasticity in acute ischemic stroke. In: Abstract book of the RoNeuro Brain Days, 6th European Teaching Course on Neurorehabilitation, 1 – 3 iunie, 2016, Cluj-Napoca, România .2016, p.31-32. ISSN 2501-7039.
 8. GORINCIOI, N.; GROPPA, St. Epilepsia structurală pe fondal de leziuni parazitare persistente. În: Culegere de rezumate. Cea de a XXIV-a Conferința Nationala a Societății Române Impotriva Epilepsiei (SRIE), 17-19 noiembrie, 2016, București, România. 2016, p. 27-2
 9. GROPPA, St.; EFREMOVA, D. Stroke peculiarities in R. Moldova’s population: prevalence, incidence and risk factors. In: Abstract book of the RoNeuro Brain Days, 6th European Teaching Course on Neurorehabilitation, 1 – 3 iunie, 2016, Cluj-Napoca, România. 2016, p. 32-33. ISSN 2501-703
 10. GROPPA, St.; EFREMOVA D. Risk Factors and Primary Stroke Prevention in the Population of Republic of  Moldova OMICS International , In: Abstract book of the 2nd International Conference on Brain Disorders and Therapeutics. Brain Disord Ther 2016, 5:3(Suppl). SUA, Chicago,. doi.org/4172/2168-975X.C1.011. ISSN:2168-975X.
 11. MUNTEANU, C.; GROPPA, St. Status epilepticus in intensive care unit: frequency, management and outcome impact – retrospective study. In: Abstract book of the European Journal of Neurology. 2016; 23 (supl.1):525. ISSN 1351-5101.
 12. MUNTEANU, C. Complicații ale epilepsiei medicamentos rezistente. Statusul epileptic refractar. În: Culegere de rezumate. Cea de a XXIV-a Conferința Nationala a Societății Române Impotriva Epilepsiei (SRIE),17-19 noiembrie, 2016, București, România, 2016, p. 27-28.
 13. PLOTNICU, S.; ZOTA, E.; ZAGADAILOV, D.; GROPPA, St. Neurovisualization and effectiveness of treatment of patients with ischemic stroke by systemic intravenous thrombolysis. In: Abstract book of the RoNeuro Brain Days, 6th European Teaching Course on Neurorehabilitation, 1 – 3iunie, 2016, Cluj-Napoca, România, 2016:48. ISSN 2501-7039.
 14. STOIANOV, N.; VATAMAN, A.; GROPPA, St.  Epilepsia structurală pe fondal de heterotopie cerebrală. În: Culegere de rezumate. Cea de a XXIV-a Conferința Națională a Societății Române Impotriva Epilepsiei (SRIE), 17-19 noiembrie, 2016, București, România, 2016, p. 27-28.

 

2017

 1. CHIOSA, V.; CIOLAC, D.; VATAMAN, A.; GROPPA, St. Crizele epileptice hipermotorii: particularități clinice și electrofiziologice. In: Buletin informativ al Conferinței Naționale cu participare internațională, Iași, România, 2017; 5:90.
 2. CHIŞCĂ, V.; CORDUNEANU, A.; CIOBANU, N.; GROPPA, St. Studiul modificărilor potenţialelor evocate vizuale (PEV) la pacienţii cu retinopatie diabetică. In: A 53-a Reuniune Anuala a Oftalmologilor, Iași, România, 18-20 mai, 2017, p. 16-17.
 3. CIOBANU, N.; GROPPA, St. Association between ischemic stroke and metabolic syndrome. Журнал Меди Аль. 2017, 1 (19): 187. ISSN 2225 -0026.
 4. CIOBANU, N.; GROPPA, St. The relation between the metabolic syndrome and first acute ischemic stroke. In: European Stroke Conference, Berlin, Germany, May 24–26, 2017, Abstract e-book Cerebrovasc Dis. 2017, 43(suppl 1): 18. e-ISSN: 1421-9786.
 5. CIOLAC, D.; CHIOSA, V.; MUTHURAMAN, M.; KOIRALA, N.; VATAMAN, A.; R. MOLDOVANU, M.; GONZALEZ-ESCAMILLA, G.; GROPPA, S.; GROPPA, St. Differences of subcortical structures in patients with nocturnal, diurnal and mixed seizures. European Journal of Neurology. 2017; 24 (supl.1):468. ISSN 1351-5101.
 6. EFREMOVA, D.; ANESTIADI, V.; GROPPA, St. Associations of Common Carotid Artery Intima-Media Thickness with risk factors for stroke in the population of Republic of Moldova. European Journal of Neurology. 2017; 24(supl.1):245. ISSN 1351-5101.
 7. GASNAȘ, A. Rolul polimorfismului genei Val66Met în recuperarea funcțională a pacientului după accident vascular cerebral. In: Buletin informativ al Conferinței Naționale cu participare internațională, Iași, România, 2017; 5:91-92.
 8. GLAVAN, D.; CATERENIUC, D.; GROPPA, St. Drug-resistant epilepsy - case report. In: Abstract book of 7th Eilat International Educational Course: Pharmacological Treatment Of Epilepsy, Jerusalem, Israel, 15 - 20 October, 2017, p.267.
 9. GROPPA, St.; EFREMOVA, D. Factorii de risc și prevenția primară a accidentului vascular cerebral in populația Republicii Moldova. In: Buletin informativ al Conferinței Naționale cu participare internațională, Iași, România, 2017; 5:88.
 10. GROPPA, St.; CHIOSA, V.; CIOLAC, D.; VATAMAN, A. Nocturnal versus diurnal seizures: brain MRI-derived structural distinctions. Journal of Neurological Sciences. Kyoto, 2017, vol. 381 (supl), p. 339. ISSN 0022-510X.
 11. GROPPA, St. O noua definiție, clasificare și abordare a statusului epileptic. In: Buletin informativ al Conferinței Naționale cu participare internațională, Iași, România, 2017; 5:84-85.
 12. GROPPA, St. Status epilepticus – new definition, classification, clinical evolution, treatement. In: Abstract Book in cadrul RoNEURO Brain Days, 7th European Teaching Course on Neurorehabilitation,  Cluj, România, 2017:28-29. ISSN 2501-7039.
 13. GROPPA, St.; CIOBANU, N.; EFREMOVA, D. Stroke risk factors in the population of  Republic of Moldova. Journal of Neurological Sciences. Kyoto, 2017, vol. 381 (supl), p. 411. ISSN 0022-510X.
 14. KROTH, J.; CIOLAC, D.; FLEISCHER, V.; KOIRALA, N.; MUTHURAMAN, M.; LÜSSI, F.; BITTNER, S.; MEUTH, S.G.; GONZALEZ-ESCAMILLA, G.; ZIPP, F.; GROPPA S. CSF markers of blood-brain barrier integrity forecast disease progression in early MS. Multiple Sclerosis Journal. 2017; 23 (supl.3):427-679. ISSN 1477-0970.
 15. MUNTEANU, C.; GROPPA ,St. Status epilepticus: causes, clinical features, management and outcome impact – retrospective study.  In: Abstract Book the 6th London-Innsbruck Colloquium on Status Epilepticus and Acute Seizures. Salzburg, Austria, 2017, p. 41-42.

2018

 1. CIOBANU, N.; GROPPA, St. Inflammatory cytokines in acut ischemic stroke. European Stroke Journal. 2018, 3(1): 365. doi.org/10.1177/2396987318770127.
 2. CORDUNEANU, A.; CHIȘCĂ, V.; CIOBANU, N.; TORNEA, A.; GROPPA, St. Modificările vasculare carotidiene la pacienţii cu retinopatie diabetică. În: Volum de rezumate, 54-a Reuniune anuala a oftalmologilor cu participare internationala, 9 mai, 2018, Iași, România, 2018, p. 105-106.
 3. EFREMOVA, D.; CIOBANU, N.; GROPPA, St. Association of obesity with other stroke risk factors in young adults of the Republic of R. Moldova. European Journal of Neurology. 2018, 25(supl.2): 284. ISSN 1351-5101.
 4. EFREMOVA, D.; PLOTNICU, S.; MANEA, D.; GROPPA, St. Stroke risk factors among patients hospitalized with stroke: preliminary results from a cross-sectional study in the population of Republic of Moldova. In: Abstract book the 8th European Teaching Course on Neurorehabilitation, RoNeuro Brain Days. Eforie Nord, România. 2018, 3: 24-25. ISSN 2501-7039.
 5. GASNAȘ, A. Genetic aspects of TMS-induced brain neuroplasticity in ischemic stroke patients. In: Abstract book the 8th European Teaching Course on Neurorehabilitation, RoNeuro Brain Days. Eforie Nord, România. 2018, 3:25-26. ISSN 2501-7039.
 6. GLAVAN, IU.; GASNAȘ, A. Genetic aspects of transcranial magnetic stimulation induced brain neuroplasticity in ischemic stroke patients. In: 11th World Stroke Congress. Abstract Book. International Journal of Stroke, World Stroke Organization 2018, Montreal, Canada. Abstract No. WSC18-1110. doi.org/10.1177/1747493018789544.
 7. GROPPA, St.; CATERENIUC, D. Characteristics and predictive biomarkers of drug resistant epilepsy – a clinically oriented approach. In: 13th International Summer School of Neurology.Book of abstracts, 2018, 3: 33-34. ISSN 2501-8957.
 8. GROPPA, St.; EFREMOVA, D. Factorii de risc și prevenția primară a accidentului vascular cerebral în populația Republicii Moldova. In: 13th International Summer School of Neurology. Book of abstracts, Eforie Nord, România, 2018, 3:16-17. ISSN 2501-8957.
 9. GROPPA, St.; CIOBANU, N.; EFREMOVA, D. Stroke risk factors in the population of Republic of Moldova and strategies of primary prevention. In: European Stroke Journal. 2018, 3 (1S):411. ISSN 2396-9873. Online ISSN: 2396-9881.
 10. GROPPA, St.; MANOLE, E.; CIOBANU, N. The registry of stroke care quality (RES-Q) in Republic of Moldova: the first nation-wide data on stroke care quality. In: 8th European Teaching Course on Neurorehabilitation. Book of Abstracts. Eforie Nord, România, 2018, 3: 32-33. ISSN 2501-7039.
 11. MANOLE, E.; GROPPA, St.; COSTRU-TASNIC, E.; FILIOGLO, A.; ODAINIC, O.; CIOBANU, N.; MORE, V.; DRAGAN, G.; BORNSTEIN, N.M.; LISNIC, V. In-Hospital management in the Republic of Moldova – Analysis of first data of the RES-Q as part of ESO-EAST project. European Stroke Journal. 2018, Vol. 3(1S) : 321-322. ISSN 2396-9873. Online ISSN: 2396-9881.
 12. MUNTEANU, C.; GROPPA, St. Status epilepticus: actualități. In: Seminariile Departamentului de Neuroștiințe, Abstract book, Cluj-Napoca, România, 2018, pag. 10-15.

 

2019

 1. BREZA, M.; CHELBAN, V.; LYNCH, D.; TUCCI, A.; BOURINARIS, T.; HARIDD, N.;  EFTHYMIOU, S.; KARTANOU, C.; KOTSALI-PETEINELLI, V.; AGATHONIKOU, A.; TZARTOS, I.; PANAS, M.; WOOD, N.W; KARADIMA, G.; HOULDEN, H.; KOUTSIS, G. Hereditary Spastic Paraplegia: Expanding the clinical and mutational spectrum of SPG1 În: Abstracts of the 5th Congress of the European Academy of Neurology, European Journal of Neurology, vol. 26, suppl.1, june 2019, p.512. Online ISSN: 1468-133
 2. BREZA, M.; CHELBAN, V.; VANDROVCOVA, J.; LEE, C.J; ALIKHWAN, S.; BOURINARIS, T.; VAVOUGIOS, G.; MUHAMMAD, I.; RONALD, C.; BLUMCKE, I.; ALEXOUDI, A.; GATZONIS, S.; KARTANOU, C.; STEFANIS, L.; WOOD, N.W.; HARDY, J.; KARADIMA, G.; HOULDEN, H.; KOUTSIS,G. Spastic paraplegia in familial Alzheimer’s disease. În: Abstracts of the 5th Congress of the European Academy of Neurology, European Journal of Neurology, vol. 26, suppl.1, june 2019, p.511. Online ISSN: 1468-1331.
 3. CATERENIUC, D.; GROPPA, St. Clinical and genetical epilepsy peculiarities in multiplex families, from Republic of Moldova. In: Abstracts of the 5th Congress of the European Academy of Neurology, European Journal of Neurology, 2019, vol. 26, suppl.1: 410. doi: 10.1111/ene.14016. Online ISSN: 1468-1331.
 4. CATERENIUC, D.; GROPPA, St. Genetical pecularities of the epilepsy in multiplex families, In Republic of R. Moldova. In: Abstract book of the 8th Eilat International Educational Course, Jerusalem, Israel, september 8-13, 2019. Abstract 10.
 5. CATERENIUC, D.; GROPPA, St. Genetical pecularities of the epilepsy in multiplex families. In: Abstract book of the 12th International Epilepsy Colloquium, Lyon, France, 26-28 mai, 2019. Abstract P7.
 6. CHELBAN, V.; WILSON, M.; VANDROVCOVA, J.; ZANETTI, N.; ZAMBA-PAPANICOLAOU, E; EFTHYMIOU, S; POPE, S.; CONTE, M.; CHRISTODOULOU, K.; NICOLAOU, P.; MINAIDOU, A.;  FOIANI, M.; ZETTERBERG, H.; WOOD, N.E.; ROTHMAN, J.; MILLS, P.; CLAYTON, P.; HOULDEN, H. Inherited peripheral neuropathies: whole genome sequencing identifies a new treatable disorder. În: Abstracts of the 5th Congress of the European Academy of Neurology, European Journal of Neurology, vol. 26, suppl.1, june 2019, p.1002. Online ISSN: 1468-1331.
 7. CHIOSA, V.; CIOLAC, D.; VATAMAN, A.; GROPPA, St. Epilepsy with nocturnal epileptic seizures. Generalities. International journal of medical dentistry. Proceedings of International Congress. Iași, 2019, vol. 23 (supl.2), 316. ISSN 2066-6063.
 8. CIOLAC D.; CHIOSA, V.; KOIRALA, N.; VATAMAN, A.; WINTER, Y.; MUTHURAMAN, M.; GROPPA, S., GROPPA, St. Effective connectivity dynamics within interictal pre-spike networks in focal epilepsy. Epilepsia. Bangkok, 2019; vol. 60 (supl.2), 37-3 ISSN 0013-9580.
 9. GASNAȘ, A. BDNF polymorphism and transcranial magnetic stimulation correlations in stroke patients. În: Abstracts of the 5th Congress of the European Academy of Neurology, European Journal of Neurology. 2019,  vol. 26, suppl.1, 697. doi:10.1111/ene.1401 Online ISSN: 1468-1331.
 10. GROPPA, St.; BARAT, S.; CRIVORUCICA, I.; ZOTA, E. Endovascular treatment in the cerebral ischemic vascular accident. International journal of medical dentistry. Proceedings of International Congress. Iași, 2019, vol. 23 (supl.2), p. 314-315. ISSN 2066-6063.
 11. GROPPA, St.; DAMIAN, C.; CHEPTEA, C.; GLAVAN, D.; EFREMOVA, D. Stroke risk factors in the population of Republic of Moldova and strategies of prevention. În cadrul: Abstract Book of the 14th International Summer School of Neurology, 8-10 iulie, 2019, Poiana Brașov, Brașov, România, p.22-23, ISSN 2501-8957, ISSN-L 2501-8957.
 12. LEAHU, P.; GROPPA, St.; BANGE, M.; CIOLAC, D.; SCHEITER, S.; CHIRUMAMILLA, V.C.; MUTHURAMAN, M.; GROPPA, S. Increased migraine-free interval with multifocal repetitive transcranial magnetic stimulation. În: Abstracts of the 5th Congress of the European Academy of Neurology, European Journal of Neurology, vol. 26, suppl.1, june 2019, p.628. Online ISSN: 1468-1331.
 13. MUNTEANU, C.; GROPPA, St. Refractory and super-refractory Status epilepticus- analysis of etiological factors. In: Abstract book of the 7th London- Innsbruck Colloquium on Status Epilepticus and acute seizure, 7 – 9 aprilie, 2019, London, UK.
 14. VATAMAN, A.; CIOLAC, D.; CHIOSA, V.; GROPPA, St. Brain grey matter abnormalities associated with myoclonic seizures. Epilepsia. Bangkok, 2019; vol. 60 (supl.2), p. 175. ISSN 0013-9580.
 15. VATAMAN, A.; CHIOSA, V.; CIOLAC, D.; GROPPA, St. Long-lasting video-EEG in myoclonic epilepsy. International journal of medical dentistry. Proceedings of International Congress. Iași, 2019, vol. 23 (supl.2), p. 317. ISSN 2066-6063.

 

2020

 1. BREZA, M.;  HIRST, J.; CHELBAN, V.;  BOURINARIS, T.; MARIOTTI, C.; STEVANIN, G.; BLACKSTONE, C.; VANDROVCOVA, J.;  VELONAKIS, G.;  KARAVASILIS, E.;  LEE, C.-J.; ALIKHWAN, S.; TZARTOS, J.S.; KARTANOU, C.; STEFANIS, L.;  WOOD, N.W.; KARADIMA, G.; HOULDEN, H.; KOUTSIS, G. Spastic paraplegia 48 (SPG48): expanding the spectrum of AP5Z1 mutations – a phenotypic, genotypic and functional analysis. Eur J Neurol. 2020, vol. 27, 523-1228. doi:10.1111/ene.14308.  ISSN: 1468-133
 2. CATERENIUC, D.; GROPPA, St. Genetic testing and epigenetic markers in epilepsy: emerging instruments for personalized medicine. În: Culegere de rezumate dedicate Congresului Internaţional ”Pregătim viitorul promovând excelenţa”, Ediția a XXX-a, Iași, România, 2020, vol.24 (2), p.29  ISSN 2066-6063.
 3. CIOBANU, N.; GROPPA, St. Association between presence of the metabolic syndrome with carotid intima-media thickness and carotid plaque in stroke patients. International Journal of Stroke. 2020, vol. 15(1S), 360. ISSN 1747-4949.
 4. CIOBANU, N.; GROPPA, St.; CIOBANU, S.; CAPROS, N. Postoperative stroke after hemiarthroplasty for femoral neck fracture. International Journal of Stroke. 2020, vol. 15(1S), p.269-270. ISSN 1747-4949.
 5. CONDRATIUC, E. The psychotherapeutic aspect of psychic trauma in epilepsy. În: Culegere de rezumate dedicate Congresului Internaţional ”Pregătim viitorul promovând excelenţa”, Ediția a XXX-a, Iași, România, 2020, vol.24 (2), p.294-29  ISSN 2066-6063.
 6. CORDUNEANU, A.; CHIŞCA, V.; CIOBANU, N.; GROPPA, St. Carotid artery changes in patients with diabetic retinopathy. International Journal of Stroke. 2020, vol. 15(1S), 270. ISSN 1747-4949.
 7. DOȚEN, N. Anxietatea în epilepsie, B Материалы Международной научно-практической интернет-конференции ”Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации”, Сб. науч. трудов. Переяслав, 2020, Вып. 58, 258-260 c.
 8. DOȚEN, N. Depression and anxiety in people with epilepsy. În: Culegere de rezumate dedicate Congresului Internaţional ”Pregătim viitorul promovând excelenţa”, Ediția a XXX-a, Iași, România, 2020, vol.24 (2), p.295.  ISSN 2066-6063.
 9. EFREMOVA, D.; CHEPTEA, C.; DAMIAN, C.; BITCA, P.; BONDARCIUC, A.; GROPPA, St. Risk factors for stroke in the population of the Republic of Moldova. Prevention strategies. În: Culegere de rezumate dedicate Congresului Internaţional ”Pregătim viitorul promovând excelenţa”, Ediția a XXX-a, Iași, România, 2020, vol.24 (2), 293.  ISSN 2066-6063.
 10. EFREMOVA, D.; BONDARCIUC, A.; BITCA, P.; GLAVAN, D.; CIOBANU, N.; GROPPA, St. Stroke risk factors in young adults in the population of the Republic of Moldova. International Journal of Stroke. 2020, vol. 15(1S), 507. ISSN 1747-4949.
 11. MUNTEANU, C.; GROPPA, St. Nonconvulsive status epilepticus - enigmatic condition with variable manifestations. În: Culegere de rezumate dedicate Congresului Internaţional ”Pregătim viitorul promovând excelenţa”, Ediția a XXX-a, Iași, România. 2020; vol.24 (2), p.293 -294.  ISSN 2066-6063.
 12. SULLIVAN, R.; YAU, W.Y.; CHELBAN, V.; ROSSI, S.; O’CONNOR, E.; WOOD, N.W.; CORTESE, A.; HOULDEN, H. RFC1 intronic repeat expansions in multiple systems atrophy. Eur J Neurol. 2020, vol. 27, 103-522. ISSN: 1468-1331. doi:10.1111/ene.14307.
 13. VATAMAN, A.; CHIOSA, V.; CIOLAC, D.; GROPPA, St. Electrophysiological landmarks in the epileptic myoclonus. În: Culegere de rezumate dedicate Congresului Internaţional ”Pregătim viitorul promovând excelenţa”, Ediția a XXX-a, Iași, România, 2020, vol.24 (2), 299-300.  ISSN 2066-6063.

- în ţară

Naționale cu participare internațională

2018

 1. CHIOSA, V.; CIOLAC, D.; ANESTIADI, V.; VATAMAN, A.; GROPPA, St. What makes the difference: revealing the neuroanatomical correlates of nocturnal and diurnal seizures. In: The IVth Congress of Radiology and Medical Imaging of the Republic of Moldova with international participation, Chișinău, May 31 – June 2, 2018, vol.61, p.63. Online ISSN 2537 -6381.
 2. COJOCARU, V.; GROPPA, St.; SIDORENKO, A.; FEDORIȘIN, T.; GALUS, R.; NIGULEANU, E. Device for controlled hypotermia. In: Conferința “Telecomunications, Electronics and Informatics”, Chișinău, Republica Moldova, 24-27 mai 2018
 3. VATAMAN, A.; CHIOSA, V.; ANESTIADI, V.; CIOLAC, D.; GROPPA, St. Brain structural integrity alterations in epilepsy with myoclonic seizures. In: The IVth Congress of Radiology and Medical Imaging of the Republic of Moldova with international participation, Chișinău, May 31 – June 2, 2018, vol.61, p.64. Online ISSN 2537 - 6381.

 

2020

 1. AFTENE, D.; MUNTEANU, C. Encefalita cu anticorpi anti-receptori de N-metil-D-aspartat –provocări în diagnostic și management (caz clinic). In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.326, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111.
 2. BUCATARU, O.; GROPPA, St. Evalation of Carotid arteries using color doppler ultrasound in the diagnosis of ischemic stroke. In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.330, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111
 3. CĂLCÎI, C.; HADJIU, S.; FEGHIU, L.; SPPRINCEAN, M.; REVENCO, N.; GROPPA, St. Status epilepticus convulsiv la copiii cu convulsii de novo și la cei cu accese preexistente: evoluție clinică. In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.564,  20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111
 4. CATERENIUC, D.; CHELBAN, V.; GROPPA, St. Aplicabilitatea testării genetice de nouă generație în epilepsie prin prisma secvențierii întregului exom. In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.332, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111
 5. CHIȘCA, V.; CORDUNEANU, A.; TORNEA, A.; CIOBANU, N.; GROPPA, St. Retinopatia diabetică şi boala vaselor carotidiene. In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.202, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111
 6. CIOBANU, N.; GROPPA, St. Relația dintre fenotipurile carotidiene și sindromul metabolic la pacienții cu accident vascular cerebral ischemic. In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.337, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111
 7. CONDRATIUC, E. Aspectul psihoterapeutic al traumei psihice în epilepsie, In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.341, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111
 8. CONDREA, A.; ROPOT, D.; ZOTA, E.; CRIVORUCICA, I. Evoluția infecției COVID-19 la un pacient cu accident vascular cerebral după tromboliza sistemică. In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.342, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111
 9. CORDUNEANU, A.; CHIŞCA, V.; CIOBANU, N.; GROPPA, St. Retinopatia diabetica si modificarile vaselor carotidiene. In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.472, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111
 10. DOȚEN, N. Presurgical and postsurgical psychological assessment in Epilepsy. In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. în cadrul Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USFM ”Nicolae Testemițanu”, p.345, 20-23 octombrie 2020. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111
 11. DRAGAN, D.; DOȚEN, N. Profilul clinic și neuropsihologic al pacienților cu amnezie tranzitorie epileptică. caz clinic, In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.346, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111
 12. EFREMOVA, D.; GROPPA, St. Factorii de risc pentru accidentul vascular cerebral la adulții tineri în populația Republicii R. Moldova. In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.348, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111
 13. FEGHIU, L.; HADJIU, S.; CĂLCÎI, C.; SPRINCEAN, M.; GROPPA, St.; CUZNET L. Spasmele epileptice la copii: aspecte clinico-electroencefalografice. In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.545,  20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111
 14. GAVRILIUC, P.; GAVRILIUC, M.; GROPPA, St.; LEKER, R. White matter hyper-intensity patterns in patients with amyloid angiopathy and cerebellum involvement. In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.353, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111
 15. GLAVAN, D.; GASNAȘ, A.; GROPPA, St. Imunomodularea post-accident vascular cerebral (AVC) ischemic. Mecanisme și implicații terapeutice. In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.356, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111
 16. GROPPA, St. Actualități în accidentul vascular cerebral: strategii de diagnostic și tratament. In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.15, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111
 17. HOVANSCAIA, D.; GROPPA, St. Particularitățile nașterilor la pacientele cu epilepsie (date preventive). In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.578, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111
 18. LEAHU, P.; GROPPA, St. Neuromodulatory approach in paroxysmal neurological disorders. In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.362, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111
 19. MUNTEANU, C.; CHIOSA, V.; GROPPA, St. Refractory and super-refractory status epilepticus etiological predictors. In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.365, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111
 20. SPRINCEAN, M.; HADJIU, S.; LUPUSOR, N.; CĂLCÎI, C.; REVENCO, N.; GROPPA, St. Screening-ul prenatal în predicția accidentului vascular cerebral ischemic la copii. In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.532, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111
 21. STOIANOV, N.; IUHTIMOVSCHI, L.; GROPPA, St. Particularitățile epilepsiei la femei. In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.375, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111.
 22. TOCARCIUC, L.; GROPPA, St.; CĂLCÎI, C.; FEGHIU, L.; OLARU, T.; HADJIU, S. Importanța examenului electroencefalo-grafic în convulsiile febrile la copil. In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.563, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111.
 23. VASILIEVA, M.; GROPPA, St. Crize epileptice - manifestare primară în patologia autoimună cerebrală. Diagnostic Diferențial între Scleroza Multiplă și Lupusul Eritematos Sistemic. (Caz clinic). In: Culegere de rezumate a Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, p.377,  20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova. CZU: 61:378.661(478-25)(082)=135.1=111.

 

2016

 1. COJOCARU, V.; VRABII, D.; GROPPA, St.; SIDORENKO, A. Therapeutic hypothermia. In: Conferința “NANO-2016: Ethical, Ecologica land Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies”, Chișinău, Republica Moldova, 11-14 mai 2016

 

2018

    1. VATAMAN, A.; CHIOSA, V.; CIOLAC, D.; GROPPA, St. Epilepsy with myoclonic seizures: electrophysiological and neuromorphological peculiarities. In: Abstract book the 7th International Medical Congress for Students and Young Doctors Medespera 2018, May 3 - 5, 2018, Chişinău, Moldova. 2018, p.59-60. ISBN 978-9975-151-11-5.

 

2019

 1. CIOLAC, D. Remodeling of cortical structural networks in multiple sclerosis. IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. 2019. 77:491-495, ISSN 1680-0737.
 2. GROPPA, St.; CIOLAC, D.; VATAMAN, A.; CHIOSA, V. Dense array electroencephalography-based electric source imaging of interictal epileptiform discharges. IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. 2019, 77: 461-467. ISSN 1680-0737.
 3. LEAHU, P.; GROPPA, St.; BANGE, M.; SCHEITER, S.; CIOLAC, D.; CHIRUMAMILLA, C.; MUTHURAMAN, M.; GROPPA, S. Multifocal repetitive transcranial magnetic stimulation - a novel paradigm in migraine treatment. In: IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. 2019, 77: 485-487. doi.org/10.1007/978-3-030-31866-6_87. ISSN 1680-0737.
 4. VATAMAN, A. Alterations of Brain Structure Linked to Myoclonic Epilepsy. In: IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. 2019, 77: 535539-495. ISSN 1680-0737.

 

2020

    1. CONDREA, A.; CHIOSA, V.; VATAMAN, A.; CIOLAC, D.; GROPPA, St. A case of temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis. In: Abstract book the 8th Intern. Medical Congr. for Students and Young Doctors Medespera 2020, September 24-26, 2020. Chişinău, R. Moldova, 2020, p. 59-60. ISBN 978-9975-151-11-5.
    2. ROPOT, D.; GROPPA, St. Epilepsy in pacients with multiple sclerosis. In: Abstract book the 8th Intern. Medical Congr. for Students and Young Doctors Medespera 2020, September 24-26, 2020. Chişinău, R. Moldova, 2020, p. 40-41. ISBN 978-9975-151-11-5.
    3. VATAMAN, A. Frontal lobe origin in myoclonic seizures: a high-density EEG study. In: Abstract book the 8th Intern. Medical Congr. for Students and Young Doctors Medespera 2020, September 24-26, 2020. Chişinău, R. Moldova, 2020. p.13 ISBN 978-9975-151-11-5.

 

- naționale

2017

 1. CIOLAC, D.; CHIOSA, V.; GROPPA, St. Interictal thalamo-cortical connectivity in focal epilepsies. In: Buletinul Academiei de Științe. Științe Medicale. 2017, 5(57): 104. ISSN: 1057-0011.
 2. GROPPA, St.; EFREMOVA, D. Factorii de risc pentru accidentul vascular cerebral la adulții tineri în populația Republicii Moldova. In: Buletinul Academiei de Științe. Științe Medicale. 2017, 5(57): 108-109. ISSN: 1057-0011.

 

2018

 1. CHIOSA, V.; CIOLAC, D.; ANESTIADI, V.; VATAMAN, A.; GROPPA, St. What makes the difference: revealing the neuroanatomical correlates of nocturnal and diurnal seizures. In: Moldovan Medical Journal. Chișinău, 2018, vol. 61, p. 63. ISSN 2537-6373.
 2. VATAMAN, A.; CHIOSA, V.; ANESTIADI, V.; CIOLAC, D.; GROPPA, St. Brain structural integrity alterations in epilepsy with myoclonic seizures. In: Moldovan Medical Journal. Chișinău, 2018, vol. 61, p. 64. ISSN 2537-6373.

2020

 

LISTA COMUNICĂRILOR ORALE/POSTERE LA CONFERINŢE

 

COMUNICĂRILOR ORALE

- din străinătate

2016

 1. CATERENIUC, D. Epilepsia „pseudo”-farmacorezistentă. In: Cea de a XXIV-a Conferința Nationala a Societății Române Impotriva Epilepsiei (SRIE), 17-19 noiembrie, 2016, București, România.
 2. CERNOBROV, D.; GROPPA, St.;  ZOTA, E.; CRIVORUCICA, I.; LEAHU, P.; MATEI, A. Safety and efficacy profile in patients with acute ischemic stroke treated with intravenous thrombolysis in first 4,5 hours. In: RoNeuro Brain Days, 6th European Teaching Course on Neurorehabilitation, Cluj-Napoca, România, 1 – 3 iunie, 2016.
 3. CHIOSA, V. Epilepsia medicamentos rezistentă RMN negativă. In: Cea de a XXIV-a Conferința Nationala a Societății Române Impotriva Epilepsiei (SRIE), 17-19 noiembrie, 2016, București, România.
 4. CIOLAC, D.; CHIOSA, V.; GROPPA, St. Epilepsy as a dynamic disorder of neural networks. In: RoNeuro Brain Days, 6th European Teaching Course on Neurorehabilitation, 1 – 3 iunie, 2016, Cluj-Napoca, România.
 5. GASNAȘ, A.; GROPPA, St. Brain neuroplasticity in acute ischemic stroke. In: RoNeuro Brain Days, 6th European Teaching Course on Neurorehabilitation, 1 – 3 iunie, 2016, Cluj-Napoca, România.
 6. GROPPA, St. Epilepsia medicamentos rezistentă: definiție, factori de risc, aspecte evolutive clinice și instrumentale. In: Cea dea XXIV-a Conferința Nationala a Societății Române Impotriva Epilepsiei (SRIE), 17-19 noiembrie, 2016, București, România.
 7. GROPPA, St. Risk Factors and Primary Stroke Prevention in the Population of Republic of Moldova. In: 2nd International Conference on Brain Disorders and Therapeutics, October 26-28, 2016, Chicago, SUA.
 8. GROPPA, St.; EFREMOVA, D. Stroke peculiarities in Moldova’s population: prevalence, incidence and risk factors. In: RoNeuro Brain Days, 6th European Teaching Course on Neurorehabilitation, 1 – 3 iunie, 2016, Cluj-Napoca, România.
 9. MUNTEANU, C. Complicații ale epilepsiei medicamentos rezistente. Statusul epileptic refractar. In: Cea de a XXIV-a Conferința Nationala a Societății Române Impotriva Epilepsiei (SRIE), 17-19 noiembrie, 2016, București, România.
 10. STOIANOV, N. Epilepsia structurală pe fondal de heterotopie cerebrala. In: Cea de a XXIV-a Conferința Nationala a Societății Române Impotriva Epilepsiei (SRIE), 17-19 noiembrie, 2016, București, România.
 11. ГРОППА, Ст. Эпилептический статус. Классификация, клиника и лечение. VII Международный Форум эпилептологов стран СНГ/евразэс «Эпилепсия и Пароксизмальные Состояния», 7-8 октября, 2016, Сочи, Росийская Федерация.

 

 

2017

 1.  CHIOSA, V.; CIOLAC, D.; VATAMAN, A.; GROPPA, St. Crizele epileptice hipermotorii: particularități clinice și electrofiziologice. In: Conferința Naționala de Neuroștiințe cu participare internațională, Congresul reunit de neurologie, Simposionul Iași-Chișinău 2017, ediția a XV-a, 19-22 octombrie 2017, Iași, România.
 2. CIOBANU, N. Studiul modificărilor potențialelor evocate vizuale la pacienții cu retinopatie diabetica. In: A 53 Reuniune anuală a oftalmologilor cu participare internaționala, A 10-a reuniune oftalmologica a asistenților medicali, 18-20 mai, 2017, Iași, România.
 3. EFREMOVA, D. Factorii de risc și prevenția primară a accidentului vascular cerebral în populația Republicii Moldova. In: Conferința Națională de Neuroștiințe cu participare internațională, Congresul reunit de neurologie, Simposionul Iași-Chișinău 2017, ediția a XV-a, 19-22 octombrie 2017, Iași, România.
 4. GASNAȘ, A. Rolul polmorfismului genei Val66Met in recuperarea funcțională a pacientului după accident vascular cerebral. In: Conferința Națională de Neuroștiințe cu participare internațională, Congresul reunit de neurologie, Simposionul Iași-Chișinău 2017, ediția a XV-a, 19-22 octombrie 2017, Iași, România.
 5. GROPPA, St. Actualitati in statusul epileptic. In: Conferința Naționala de Neuroștiințe cu participare internațională, Congresul reunit de neurologie, Simposionul Iași-Chișinău 2017, ediția a XV-a, 19-22 octombrie 2017, Iași, România.
 6. GROPPA, St. Status epilepticus – new definition, classification, clinical evolution, treatment. In: RoNeuro Brain Days, 6th European Teaching Course on Neurorehabilitation, 30 iunie – 2 iulie, 2017, Eforie Nord, România.
 7. PLOTNICU, S. Vizualizarea imagistică (NCCT, CTA cerebrala) a pacienților cu accident vascular cerebral ischemic tratați prin tromboliza intravenoasă sistemică. In: Conferința Naționala de Neuroștiințe cu participare internațională, Congresul reunit de neurologie, Simposionul Iași-Chișinău 2017, ediția a XV-a, 19-22 octombrie 2017, Iași, România.

 

2018

 1. CATERENIUC, D. Imaging characteristics in Status Epilepticus. In: The 4th East European Course of Epilepsy, June 13 – 15, 2018, Cernighiv, Ukraine.
 2. CHIOSA, V.; VATAMAN, A. Clinical and neurophysiological (electroencephalographic) correlations of status epilepticus. In: The 4th East European Course of Epilepsy, June 13 – 15, 2018, Cernighiv, Ukraine.
 3. CIOLAC, D. Clinical case presentation. In: The 4th East European Course of Epilepsy, June 13 – 15, 2018, Cernighiv, Ukraine.
 4. CORDUNEANU, A.; CHIȘCĂ, V.; CIOBANU, N.; TORNEA, A.; GROPPA, St. Modificările vasculare carotidiene la pacienţii cu retinopatie diabetică. In: A 54 Reuniune anuală a oftalmologilor cu participare internaţională, a 11-a reuniune oftalmologică a asistenţilor medicali. 10 – 12 mai 2018, Iaşi, România.
 5. EFREMOVA, D. AAF Stroke Prevention Project. In: Neurology Seminars, 4 – 10 martie, 2018, Salzburg, Austria.
 6. EFREMOVA, D. State Program: Primary and Secondary Stroke Prevention in the Population of the Republic of Moldova. In: Network for informational methods in supporting persons predisposed to preventable strokes using common devices, 29 – 30 mai, 2018, Mainz, Germania.
 7. EFREMOVA, D. Stroke risk factors among patients hospitalized with stroke: preliminary results from a cross-sectional study in the population of Republic of Moldova. In: 8th European Teaching Course on Neurorehabilitation, RoNeuro Brain Days, 29 iunie – 1 iulie, 2018, Eforie Nord, România.
 8. GASNAȘ, A. Genetic aspects of TMS-induced brain neuroplasticity in ischemic stroke patients. In: 8th European Teaching Course on Neurorehabilitation, RoNeuro Brain Days, 29 iunie – 1 iulie, 2018, Eforie Nord, România..
 9. GROPPA, St. Actualities in status epilepticus. In: The 4th East European Course of Epilepsy, June 13 – 15, 2018, Cernighiv, Ukraine.
 10. GROPPA, St. Characteristics and predictive markers of Status Epilepticus - a clinically oriented review. In: The 8th European International School of Neurology. July 2-5, 2018, Eforie Nord, România.
 11. GROPPA, St. Factorii de risc și prevenția primară a accidentului vascular cerebral in populația Republicii Moldova. In: Seminariile Departamentului de neuroștiințe, Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu”, 21 februarie 2018, Cluj-Napoca, România.
 12. GROPPA St. Probleme actuale in epileptologie. In: Congresul Internațional „Pregătim viitorul promovând excelența”, ed. XXVIII-a, secțiunea „Repere in medicină avansată – Tribuna practicianului”, 1-4 martie, 2018, Iași, România.
 13. GROPPA, St. Semiologia și polimorfismul clinic al crizelor epileptice. In: Seminariile Departamentului de neuroștiințe, Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu”, 21 februarie 2018, Cluj-Napoca, România.
 14. GROPPA, St. Statusul epileptic, actualitați. In: Seminariile Departamentului de neuroștiințe, Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu”, 21 februarie 2018, Cluj-Napoca, România.
 15. GROPPA, St. Stroke risk factors in the population of Republic of Moldova and strategies of primary prevention. In: 2nd International Conference on Neurology and Brain Disorders, 18-20 iulie, 2018, Edinburg, Scoția.
 16. GROPPA, St.; MANOLE, E. The registry of stroke care quality (RES-Q) in Republic of  Moldova: the first nation-wide data on stroke care quality. In: 8th European Teaching Course on Neurorehabilitation, RoNeuro Brain Days, 29 iunie – 1 iulie, 2018, Eforie Nord, România.
 17. GROPPA St. Treating epilepsy – therapeutic challenge in countries with limited resources. In: 13th European Congress on Epileptology. Pharmacoresistant epilepsy management in resource-limited settings. August 26-30, 2018, Vienna, Austria.
 18. MUNTEANU, C. Clinical case presentation. In: The 4th East European Course of Epilepsy, June 13 – 15, 2018, Cernighiv, Ukraine.
 19. ВАТАМАН А. Клинико-нейрофизиологические особенности миоклонической эпилепсии. In: IX международный форум эпилептологов стран СНГ/ЕврАзЭС «ЭПИЛЕПСИЯ И ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ», 25-26 октября 2018, Ростов-на-Дону.
 20. КИОСА В. Эпилепсия с ночными эпиллептическими приступами. In: IX международный форум эпилептологов стран СНГ/ЕврАзЭС «ЭПИЛЕПСИЯ И ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ», 25-26 октября 2018, Ростов-на-Дону.

 

2019

 1. CATERENIUC, D. The mistery of an interesting MRI-imaging. In: East European Course of Epilepsy, SRIE Epilepsy Summer School, July 11 – 13, 2019, Sucevița, România.
 2. CATERENIUC, D. De la genetică la genomică și epigenetică în epilepsie - calea spre dezvăluirea misterelor ADN. In:  A XXVII- a Conferința Nationala a Societății Române Impotriva Epilepsiei, 14-16 noiembrie, 2019, București, România.
 3. CHELBAN, V. Inherited peripheral neuropathies: whole genome sequencing identifies a new treatable disorder. In: The 5th Congress of the European Academy of Neurology, European Journal of Neurology, 29 iunie-2 iulie, 2019, Oslo, Norvegia.
 4. CHIOSA, V. Pitfals in the diagnostic of nocturnal seizure. In: East European Course of Epilepsy, SRIE epilepsy summer school, 11 – 13 iulie, 2019, Sucevița, România.
 5. CHIOSA, V.; CIOLAC, D.; VATAMAN, A.; GROPPA, St. Epilepsia cu crize epileptice nocturne. Generalitați. In: Congresul Internațional ”Pregătim viitorul, promovând excelența”, secțiunea „Repere in medicină avansată – Tribuna practicianului”, Universitatea Apollonia din Iași, 28 februarie-03 martie, 2019, Iasi, România.
 6. CIOLAC, D. EEG patterns in ICU. In: East European Course of Epilepsy, SRIE epilepsy summer school, 11 – 13 iulie, 2019, Sucevița, România.
 7. GORINCIOI, N.; GROPPA, St. Aspectele evolutive clinico-imagistice ale epilepsiei structurale cauzate de neurocisticercoza (Evolution in structural epilepsy due to neurocysticercosis – clinical and immaging data). In:  A XXVII- a Conferința Națională a Societății Române Impotriva Epilepsiei, 14-16 noiembrie, 2019, București, România.
 8. GROPPA, St. Status Epilepticus: Classification, clinical data, diagnosis and treatment. In: East European Course of Epilepsy, SRIE Epilepsy Summer School, July 11 – 13, 2019, Sucevița, România.
 9. GROPPA, St. R. Moldova pilot study – Brief Introduction. In: The 5th Annual ESO EAST Workshop, May 21, 2019, Milan, Italy.
 10. GROPPA, St. Stroke risk factors in the population of Republic of Moldova and strategies of prevention. In: The 14th International Summer School of Neurology, July 8-10, 2019, Poiana Brașov, Brașov, România.
 11. GROPPA, St.; BARAT, S.; CRIVORUCICA, I.; ZOTA, E. Tratamentul endovascular în accidentul vascular cerebral ischemic. In: Congresul Internațional ”Pregătim viitorul, promovând excelența”, secțiunea „Repere in medicină avansată – Tribuna practicianului”, Universitatea Apollonia din Iași, 28 februarie-03 martie, 2019, Iași, România.
 12. MUNTEANU, C. Intensive care unit management of patients with Status epilepticus. In: East European Course of Epilepsy, SRIE Epilepsy Summer School, July 11 – 13, 2019, Sucevița, România.
 13. MUNTEANU C. Statusul epileptic nonconvulsiv (Non-convulsive status epilepticus). In:  A XXVII- a Conferința Natională a Societății Române Impotriva Epilepsiei, 14-16 noiembrie, 2019, București, România.
 14. RACILA, R., GROPPA St. Semnificația practică a video-EEG în prognosticul pacienților post-cardiac arest. (Video-EEG importance for the prognosis of post-cardiac arrest patients). In:  A XXVII- a Conferința Nationala a Societății Române Impotriva Epilepsiei, 14-16 noiembrie, 2019, București, România.
 15. VATAMAN, A. Myoclonic epileptic seizures – EEG patterns. In: East European Course of Epilepsy, SRIE Epilepsy Summer School, July 11 – 13, 2019, Sucevița, România.
 16. VATAMAN, A. Corelații electrofiziologice ale mioclonusului epileptic (Electrophysiological correlations of myoclonus). In:  A XXVII- a Conferința Natională a Societății Române Impotriva Epilepsiei, 14-16 noiembrie, 2019, București, România.
 17. VATAMAN, A.; CHIOSA, V.; CIOLAC, D.; GROPPA, St. Video-EEG de lungă durată în epilepsia mioclonica. In: Congresul Internațional ”Pregătim viitorul, promovând excelența”, secțiunea „Repere in medicină avansată – Tribuna practicianului”, Universitatea Apollonia din Iași, 28 februarie-03 martie, 2019, Iași, România.

 

 

2020

    1. CATERENIUC, D. Testarea genetică și markerii epigenetici in epilepsie: instrumente emergente pentru medicină personalizată. In: Congresul Internaţional ”Pregătim viitorul promovând excelenţa”, Ediția a XXX-a, 27 februarie-1 martie, 2020, Iași, România.
    2. CONDRATIUC, E. Aspectul psihoterapeutic al traumei psihice în epilepsie. In: Congresul Internaţional ”Pregătim viitorul promovând excelenţa”, Ediția a XXX-a, 27 februarie-1 martie, 2020, Iași, România.
    3. DOȚEN, N. Depresia și anxietatea la persoanele cu epilepsie. In: Congresul Internaţional ”Pregătim viitorul promovând excelenţa, Ediția a XXX-a, 27 februarie-1 martie, 2020, Iași, România.
    4. DOȚEN, N. Tulburări cognitive în epilepsie, cauze și factori de risc. In: Conferința stiintifică internatională, editia a XVI-on-line cu tematica: Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere. 30 octombrie 2020, Iași, România.
    5. GROPPA, St. Virtually Normal: Collaterals for Stroke in a Global Pandemic. In: 7th International Symposium on Collaterals to the Brain 2020. 4-5 noiembrie 2020, Los Angeles, CA, USA.
    6. GROPPA, St. Status Epilepticus, diagnosis and therapeutic strategies. In: 15th International Summer School of Neurology. 6-7 septembrie 2020, Virtual Event.
    7. MUNTEANU, C. Statusul epileptic non-convulsiv – conditie enigmatica cu manifestari variabile. In: Congresul Internaţional ”Pregătim viitorul promovând excelenţa, Ediția a XXX-a, 27 februarie-1 martie, 2020, Iași, România.
    8. VATAMAN, A. Observații electrofiziologice în mioclonusul epileptic. In: Congresul Internaţional ”Pregătim viitorul promovând excelenţa”, Ediția a XXX-a, 27 februarie-1 martie, 2020, Iași, România.

 

- din ţară

2016

 1. CATERENIUC, D. Epilepsia genetică. Implicaţii genetice şi fenotipice. In: Conferința Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu, 20 octombrie, 2016, Chişinău, Moldova.
 2. GASNAȘ, A. Utilizarea clinică a Electro-Neurografiei și Potențialelor Evocate în practica Neurologică. In: Conferința Științifică Anuală a specialiştilor IMU ”Actualități și controverse în managementul urgențelor medico-chirurgicale”, 9 decembrie, 2016, Chişinău, R. Moldova.
 3. GASNAȘ, A. Studii ale Accidentului Vascular cerebral: actualități. In: Conferința anuală a tinerelor specialişti  IMU  ”Performanţe şi perspective în urgenţele medico-chirurgicale”, 20 mai, 2016, Chişinău, R. Moldova.
 4. MUNTEANU, C. Statusul epileptic în unitatea de terapie intensivă - frecvență, management și outcome. In: Conferinţa anuală a tinerelor specialişti  IMU  ”Performanţe şi perspective în urgenţele medico-chirurgicale”, 20 mai, 2016, Chişinău, R. Moldova.

 

2017

 1. CHELBAN, V. Ataxia spastică cu hipomielinizare. Istoria descoperirii unei gene noi în neurologia clinica. In: Congresul al VI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor din Republica Moldova consacrat anului Nicolae Testemițanu, 2 – 5 octombrie, 2017, Chişinău, R. Moldova.
 2. CHIOSA, V. Crizele epileptice hipermotorii: particularitați clinice și electrofiziologice. In: Congresul al VI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor din Republica R. Moldova consacrat anului Nicolae Testemițanu, 2 – 5 octombrie, 2017, Chişinău, R. Moldova.
 3. CIOLAC, D. Particularitățile conectivității talamo-corticale interictale în epilepsiile focale. In: Congresul al VI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor din Republica R. Moldova consacrat anului Nicolae Testemițanu, 2 – 5 octombrie, 2017, Chişinău, R. Moldova.
 4. EFREMOVA, D. AVC la tineri: epidemiologie, etiologie şi prevenţie. In: Conferința științifică anuală a tinerilor specialiști „Performanțe și perspective în urgențele medico-chirurgicale.”, 26 mai, 2017, Chișinău, R. Moldova.
 5. EFREMOVA, D. Factorii de risc pentru accidentul vascular cerebral – boala aterosclerotică a vaselor carotidiene. In: Conferinţa ”Actualități în tratamentul contemporan minim invaziv în Neurologie și Neurochirurgie”, 13 iulie 2017,  Chişinău, R. Moldova.
 6. EFREMOVA, D. Factorii de risc pentru AVC la adulții tineri în populația Republicii Moldova. In: Congresul al VI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor din Republica R. Moldova consacrat anului Nicolae Testemițanu, 2 – 5 octombrie, 2017, Chişinău, R. Moldova.
 7. EFREMOVA, D. Particularitățile Accidentului vascular cerebral (AVC) la tineri: epidemiologie, etiologie și prevenție. In: Conferița Științifică anuală consacrată Zilelor Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, 20 octombrie 2017
 8. GASNAȘ, A. Rolul polimorfismului genei Val66Met în recuperarea funcțională a pacientului după accident vascular cerebral. In: Conferința științifică anuală a specialiștilor din cadrul IMSP IMU „Actualitați și Controverse în managementul urgențelor medico-chirurgicale.”, 10 noiembrie, 2017, Chișinău, R. Moldova.
 9. GASNAȘ, A., Rolul polimorfismului genei Val66Met în recuperarea funcțională a pacientului după accident vascular cerebral. In: Congresul al VI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor din Republica Moldova consacrat anului Nicolae Testemițanu, 2 – 5 octombrie, 2017, Chişinău, R. Moldova.
 10. GROPPA, St., Actualități în statusul epileptic. Republicii Moldova. Congresul al VI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor din Republica Moldova consacrat anului Nicolae Testemițanu, 2 – 5 octombrie 2017, Chişinău, R. Moldova.
 11. GROPPA, St. Factorii de risc și profilaxia primară a bolilor cerebrale vasculare în populația Republicii Moldova. Congresul al VI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor din Republica  Moldova consacrat anului Nicolae Testemițanu, 2 – 5 octombrie 2017, Chişinău, R. Moldova.
 12. MANOLE, E.; LISNIC, V.;  GROPPA, St.; COSTRU-TAȘNIC, E.; FILIOGLO, A.; ODAINIC, O.; MORE, V.; DRAGAN, G.; CIOBANU, N. Registrul RES-Q în Republica Moldova – primele rezultate naționale în cadrul unui proiect internațional. In: Congresul al VI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor din Republica Moldova consacrat anului Nicolae Testemițanu, 2 – 5 octombrie, 2017, Chişinău, R. Moldova.
 13. MUNTEANU, C. Statusul epileptic non-convulsiv, actualități. Prezentare de caz clinic. In: Conferința științifică anuală a tinerilor specialiști „Performanțe și perspective în urgentele medico-chirurgicale.”, 26 mai, 2017, Chișinău, R. Moldova.

 

2018

 1. CATERENIUC,  D. Caracteristici imagistice ale RMN-ului cerebral în Statusul epileptic. In: Conferinţa științifică anuală a tinerilor specialişti din cadrul IMSP IMU „Actualităţi şi controverse în managementul urgenţelor medico-chirurgicale”,  7 decembrie, 2018, Chişinău, R. Moldova.
 2. CATERENIUC, D. Caracteristici imagistice în Statusul Epileptic. In: Conferița Științifică anuală consacrată Zilelor Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, 15-18 octombrie, 2018, Chișinău, R. Moldova.
 3. CHIOSA, V. Epilepsia cu crize epileptice nocturne. In: Ediţia a XXIV-a Expoziţiei Internaţionale Specializate MoldMedizin & MoldDent. Conferinţa științifică în domeniul neurologie și neurochirurgiei, 12 - 14 septembrie, 2018, Chişinău, R. Moldova.
 4. CHIOSA, V.; CIOLAC, D.; ANESTIADI, V.; VATAMAN, A.; GROPPA, St. What makes the difference: revealing the neuroanatomical correlates of nocturnal and diurnal seizures. In: IVth National Congress of Radiology and Medical Imaging of the Republic of Moldova, 31 mai – 2 iunie, 2018, Chişinău, R. Moldova.
 5. CIOBANU, N. Factorii de predicţie în evoluţia AVC ischemic.  In: Conferița Științifică anuală consacrată Zilelor Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, 15-18 octombrie, 2018, Chișinău, R. Moldova.
 6. EFREMOVA, D. Accidentul Vascular Cerebral la adultul tânăr: profil etiologic şi spectrul factorilor de risc a pacienţilor internaţi în IMU. In: Conferinţa științifică anuală a tinerilor specialişti din cadrul IMSP IMU „Actualităţi şi controverse în managementul urgenţelor medico-chirurgicale”,  7 decembrie, 2018, Chişinău, R. Moldova.
 7. EFREMOVA, D. Accidentul vascular cerebral la tinerii din cadrul IMSP IMU: spectrul factorilor de risc și etiologici. In: Conferița Științifică anuală consacrată Zilelor Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, 15-18 octombrie, 2018, Chișinău, R. Moldova.
 8. EFREMOVA, D. Factorii de risc ai accidentului vascular cerebral ischemic. In: Ediţia a XXIV-a Expoziţiei Internaţionale Specializate MoldMedizin & MoldDent. Conferinţa științifică în domeniul neurologie și neurochirurgiei, 12 - 14 septembrie, 2018, Chişinău, R. Moldova.
 9. GASNAȘ, A. Rolul polimorfismului Val66Met al genei BDNF în recuperarea funcţională a pacienţilor după accident vascular cerebral. In: Conferinţa științifică anuală a tinerilor specialişti din cadrul IMSP IMU „Actualităţi şi controverse în managementul urgenţelor medico-chirurgicale”,  7 decembrie, 2018, Chişinău, R. Moldova.
 10. GASNAȘ, A. Rolul polimorfismului Val66Met al genei BDNF în recuperarea funcţională a pacienţilor după accident vascular cerebral. In: Conferița Științifică anuală consacrată Zilelor Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, 15-18 octombrie, 2018, Chișinău, R. Moldova.
 11. GROPPA, St.; EFREMOVA, D.; ZOTA, E. Risk factors, optimizing healthcare service, sustainable assessment and mathematical modeling of stroke. In: Network for informational methods in supporting persons predisposed to preventable strokes using common devices, 18 – 19 septembrie, 2018, Chișinău, R. Moldova.
 12. GROPPA, St., Registrul Accidentelor vasculare în Republica Moldova. In: Conferința dedicată Aniversării a  Institutului de Neurologie și Neurochirurgie din Moldova „60 de ani de activitate. Istorie și perspectivă”, 25-26 octombrie, 2018, Chișinău, R. Moldova.
 13. LEAHU, P.; GROPPA, St. Stimularea magnetică transcraniană în practica neurologică. In: Conferința internațională ”Cefaleea la Copil”, 25 mai, 2018, Chișinău, R. Moldova.
 14. MUNTEANU, C. Abordări și strategii de management în statusul epileptic refractar și superrefractar. In: Conferinţa științifică anuală a tinerilor specialişti din cadrul IMSP IMU „Actualităţi şi controverse în managementul urgenţelor medico-chirurgicale”,  7 decembrie, 2018, Chişinău, R. Moldova.
 15. SIMON, V. Aspecte ale decesului prematur cauzat de bolile cerebrovasculare în populația RM, 2002-2017 (prin calcularea indicilor ani pierduţi de viaţă potenţiali). In: Conferința Științifică anuală consacrată Zilelor Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, 15-18 octombrie, 2018, Chișinău, R. Moldova.
 16. VATAMAN, A. Aspecte clinico-neurofiziologice în epilepsia cu crize mioclonice. In: Conferița Științifică anuală consacrată Zilelor Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, 15-18 octombrie, 2018, Chișinău, R. Moldova.
 17. VATAMAN, A.; CHIOSA, V.; ANESTIADI, V.; CIOLAC, D.; GROPPA, St. Brain structural integrity alterations in epilepsy with myoclonic seizures. In: IVth National Congress of Radiology and Medical Imaging of the Republic of Moldova, Chişinău, R. Moldova, 31 mai – 2 iunie, 2018.
 18. VATAMAN, A. Particularitățile clinice și imagistice la pacienții cu epilepsie mioclonică. In: Conferinţa științifică anuală a tinerilor specialişti din cadrul IMSP IMU „Actualităţi şi controverse în managementul urgenţelor medico-chirurgicale”,  7 decembrie, 2018, Chişinău, R. Moldova.

 

2019

 1. CIOLAC, D. Repertoriul imuno-molecular în scleroza multiplă: impactul asupra integritații corticale.  In: Conferița Științifică anuală consacrată Zilelor Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, 15-18 octombrie, 2019, Chișinău, R. Moldova.
 2. EFREMOVA, D.; ZOTA, E. Stroke risk factors in the population of Republic of Moldova and strategies of the primary and secondary prevention”. In: Priority Actions for Policies against Stroke in the Republic of  Moldova, September 18, 2019, Chișinău, R. Moldova.
 3. GASNAȘ, A. Terapia de reperfuzie în accidentul vascular cerebral ischemic-începutul unei noi ere”. In: Conferința științifico-practică anuală a SCRIM (2019) ”Terapia intervențională a patologiei coronariene și vasculare complexe”, 13 iulie, 2019, Vadul lui Vodă, R. Moldova.
 4. GROPPA, St. Implementation Pilot Study in Moldova. In: IRENE COST Action Summit in the Republic of Moldova, September 16-17, 2019, Chișinău, R. Moldova.
 5. GROPPA, St. Stroke: What can we do? The National program on the Priority Action on Prevention and Stroke control. In: Priority Actions for Policies against Stroke in the Republic of  Moldova,  September 18, 2019, Chișinău, R. Moldova.
 6. MUNTEANU, C. Statusul epileptic non-convulsiv - condiție enigmatică cu manifestări variabile. In: Conferința Stiintifică cu genericul Actualități în tratamentul patologiilor Sistemului Nervos, 13 septembrie, 2019, Chișinău, R. Moldova.
 7. MUNTEANU, C. Statusul epileptic non-convulsiv - o dilemă în cazul pacienților din unitățile de terapie intensivă. In: Conferița Științifică anuală consacrată Zilelor Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, 15-18 octombrie, 2019, Chișinău, R. Moldova.
 8. VATAMAN, A. De la modificări electroencefalografice la mioclonus. In: Conferița Științifică anuală consacrată Zilelor Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, 15-18 octombrie, 2019, Chișinău, R. Moldova.
 9. VATAMAN, A. Mioclonus epileptic – particularități clinico-neurofiziologice. IN: Conferința Stiintifică cu genericul Actualități în tratamentul patologiilor Sistemului Nervos, 13 septembrie, 2019, Chișinău, R. Moldova.

 

2020

    1. CATERENIUC, D. Aplicabilitatea testării genetice de nouă generație în epilepsie prin prisma secvențierii întregului exom. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testmițanu”, 21-23 octombrie, 2020. Chișinău, R. Moldova.
    2. CIOLAC, D. Reorganizarea și reziliența rețelelor cerebrale în epilepsia focală. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”, 21-23 octombrie, 2020. Chișinău, R. Moldova.
    3. DOȚEN, N. Aspectele psihologice și sociale ale epilepsiei, In: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare” USM, 10-11 noiembrie, 2020. Chișinău, R. Moldova.
    4. FEGHIU, L. Spasmele epileptice la copii, aspectele clinico-electrofiziologice. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”, 21-23 octombrie, 2020. Chișinău, R. Moldova.
    5. GROPPA, St. Actualități în accidentul vascular cerebral: strategii de diagnostic si tratament. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”, 21-23 octombrie, 2020. Chișinău, R. Moldova.
    6. HOVANSCAIA, D. Particularitățile nașterilor la pacientele cu epilepsie (date preventive). In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”, 21-23 octombrie, 2020. Chișinău, R. Moldova.
    7. MUNTEANU, C. Statusul epileptic refractar și super-refractar – predictori etiologici. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”, 21-23 octombrie, 2020. Chișinău, R. Moldova.
    8. SPRINCEAN, M. Screening-ul prenatal în predicția AVC ischemic la copii. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”, 21-23 octombrie, 2020. Chișinău, R. Moldova.

 

POSTERE

 

- din străinătate

2016

 1. CIOLAC, D.; CHIOSA, V.; MUNTEANU, C.; MIȘINA, L.; VATAMAN, A.; GORINCIOI, N.; GROPPA, St. The importance of dense array EEG in detection of interictal epileptiform discharges and localization of epileptogenic foci. In: 2nd Congress of the European Academy of Neurology, May 28-31, 2016, Copenhaga, Danemarca.
 2. CIOLAC, D.; KOIRALA, N.; MUTHURAMAN, M.; CHIOSA, V.; MUNTEANU, C.; VATAMAN, A.; GROPPA, S.; GROPPA, St. Bilateral thalamic volume loss in patients with pharmacoresistant temporal lobe epilepsy with and without hippocampal sclerosis. In: 12th European Congress on Epileptology, September 11 – 15, 2016, Praga, Cehia.
 3. EFREMOVA, D.; CIOBANU, N.; GROPPA, St. Risk factors and primary stroke prevention in the population of Republic of Moldova. In: 2nd Congress of the European Academy of Neurology, May 28 -31mai, 2016, Copenhaga, Danemarca.
 4. MUNTEANU, C.; GROPPA, St. Status epilepticus in intensive care unit: frequency, management and outcome impact – retrospective study. In: 2nd Congress of the European Academy of Neurology, May 28 -31mai, 2016, Copenhaga, Danemarca.

 

2017

 1. CHIŞCĂ, V.; CORDUNEANU, A.; CIOBANU, N.; GROPPA, St. Studiul modificărilor potențialelor evocate vizuale la pacienții cu retinopatie diabetica. In: A 53-a Reuniune anuală a oftalmologilor cu participare internațională, a 10-a reuniune oftalmologică a asistenților medicali; 18-20 mai 2017, Iași, România.
 2. CIOBANU, N.; EFREMOVA, D.; GROPPA, St.  Carotid artery changes in patients with ischemic stroke and metabolic syndrome, 3rd Congress of the European Academy of Neurology, 24 - 27 iunie, 2017, Amsterdam, Olanda.
 3. CIOBANU, N.; GROPPA, St. Relation between the metabolic syndrome and first acute ischemic stroke. In: XXIII World Congress of Neurology, 16 - 21 septembrie, 2017, Kyoto, Japonia.
 4. CIOLAC, D.; CHIOSA, V.; MUTHURAMAN, M.; KOIRALA, N.; VATAMAN, A.; MOLDOVANU, M.; GONZALEZ-ESCAMILLA, G.; GROPPA, S.; GROPPA, St. Structural differences of subcortical structures in patients with nocturnal, diurnal and mixed seizures. In: 3rd Congress of the European Academy f Neurology, 24 - 27 iunie, 2017, Amsterdam, Olanda.
 5. EFREMOVA, D.; ANESTIADI, V.; GROPPA, St. Associations of Common Carotid Artery Intima-Media Thickness with risk factors for stroke in the population of Republic of Moldova. In: 3rd Congress of the European Academy of Neurology. European Journal of Neurology. 2017, 24 (Suppl. 1), 245, 24 - 27 iunie, 2017, Amsterdam, Olanda.
 6. GROPPA, S.A.; CHIOSA, V.; CIOLAC, D.; VATAMAN, A. Nocturnal versus diurnal seizures: brain MRI-derived structural distinctions. In: XXIII World Congress of Neurology, 16 - 21 septembrie, 2017, Kyoto, Japonia.
 7. GROPPA St.; CIOBANU N.; EFREMOVA D. Stroke risk factors in the population of  Republic of Moldova. In: XXIII World Congress of Neurology, 16-21 septembrie, 2017, Kyoto, Japonia.
 8. KROTH, J.; CIOLAC, D.; FLEISCHER, V.; KOIRALA, N.; MUTHURAMAN, M.; LÜSSI, F.; BITTNER, S.; MEUTH, S.G.; GONZALEZ-ESCAMILLA, G.; ZIPP, F.; GROPPA, St. CSF markers of blood-brain barrier integrity forecast disease progression in early MS. Annual European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) congress. Multiple Sclerosis Journal, 2017, 23(S3): 427-679. 25 - 28 octombrie, 2017, Paris, Franța.
 9. MUNTEANU, C.; GROPPA, St. Status epilepticus: causes, clinical features, management and outcome impact- retrospectiv study. In: The 6th London-Innsbruck Colloquium on Status Epilepticus and Acute Seizures, April 6-8, 2017, Salzbourg, Austria.

 

2018

 1. CHIOSA, V.; CIOLAC, D.; MUTHURAMAN, M.; KOIRALA, N.; VATAMAN, A.; WINTER, Y.;MOLDOVANU, M.; GONZALEZ-ESCAMILLA, G.; GROPPA, S.; GROPPA, St. Distinct cortical and subcortical structural alterations mirroring daytime-related seizure occurrence. In: 13th European Congress on Epileptology, May 26 – 30, 2018, Viena, Austria.
 2. CIOBANU, N.; GROPPA, St. Inflammatory cytokines in acut ischemic stroke. In: European Stroke Organisation Conference. May 16 – 18, 2018, Göteborg, Suedia.
 3. EFREMOVA, D.; CIOBANU, N.; GROPPA, St. Association of obesity with other stroke risk factors in young adults of the Republic of Moldova. In: 4th Congress of the European Academy of Neurology. July 16-19, 2018, Lisabon, Portugalia.
 4. GASNAȘ, A.; GLAVAN IU. BDNF polymorphisme role in Neurorehabilitation after Stroke. In: 11th World Stroke Congress, 17-20 octombrie, 2018, Montreal, Canada.
 5. GROPPA, St.; VATAMAN, A.; CIOLAC, D.; CHIOSA, V. Cortical and subcortical morphological aspects in myoclonic epilepsy. In:13th European Congress on Epileptology, Viena, Austria, 26 - 30 august, 2018.
 6. GROPPA, St.; CIOBANU, N.; EFREMOVA, D. Stroke risk factors in the population of Republic of Moldova and strategies of primary prevention. In:European Stroke Organisation Conference, May 16 - 18, 2018, Göteborg, Suedia.
 7. MANOLE, E.; GROPPA, St.; COSTRU-TASNIC, E.; FILIOGLO, A.; ODAINIC, O.; CIOBANU, N.; MORE, V.; DRAGAN, G.; BORNSTEIN, N.M.; LISNIC, V. In-hospital management in the Republic of Moldova – Analysis of first data of the RES-Q as part of ESO-EAST project. In: European Stroke Organisation Conference, May 16 – 18, 2018, Göteborg, Suedia.

 

2019

 1. CATERENIUC, D.; GROPPA, St. Clinical and genetical epilepsy peculiarities in multiplex families, from Republic of Moldova. In: The 5th Congress of the European Academy of Neurology, June 29 iunie- July 2, 2019, Oslo, Norvegia.
 2. CATERENIUC, D.  Clinical-genetic features of epilepsy within multiplex families. In: Congresul Internațional ”Pregătim viitorul, promovând excelența”, Universitatea Apollonia din Iași, 28 februarie-03 martie, 2019, Iași, România.
 3. CATERENIUC, D.; GROPPA, St. Genetical pecularities of the epilepsy in multiplex families. In: The 8th Eilat International Educational Course, September 8-13, 2019, Jerusalem, Israel.
 4. CATERENIUC, D.; GROPPA, St. Genetical pecularities of the epilepsy in multiplex families. In: The 12th International Epilepsy Colloquium,  May 26-28, 2019, Lyon, France.
 5. CIOLAC, D.  Reorganization of neuronal networks in epilepsy. In: Congresul Internațional ”Pregătim viitorul, promovând excelența”, secțiunea “Repere in medicină avansată- Tribuna practicianului”, Universitatea Apollonia din Iași, 28 februarie-03 martie, 2019, Iași, România.
 6. GROPPA, St. Brain grey matter abnormalities associated with myoclonic seizures. In: The 33rd International Epilepsy Congress, June 22-26, 2019, Bangkok, Thailand.
 7. GROPPA, St. Effective connectivity dynamics within interictal pre-spike networks in focal epilepsy. In: The 33rd International Epilepsy Congress, Bangkok, Thailand, 22-26 iunie, 2019.
 8. GROPPA, St.; MUNTEANU, C. Statusul epileptic refractar și superrefractar - etiologie. In: Congresul Internațional ”Pregătim viitorul, promovând excelența”, secțiunea “Repere in medicină avansată- Tribuna practicianului”, Universitatea Apollonia din Iași, 28 februarie-03 martie, 2019, Iași, România.
 9. LEAHU, P.; GROPPA, St.; BANGE, M.; CIOLAC, D.; SCHEITER, S.; CHIRUMAMILLA, V.C.; MUTHURAMAN, M.; GROPPA, St. Increased migraine-free interval with multifocal repetitive transcranial magnetic stimulation. In: The 5th Congress of the European Academy of Neurology, June 29 – July 2, 2019, Oslo, Norvegia.
 10. MUNTEANU, C.; GROPPA, St. Refractory and super-refractory Status epilepticus- analysis of etiological factors. In: The 7th London- Innsbruck Colloquium on Status Epilepticus and acute seizure, 7 – 9 aprilie, 2019, London, UK.

 

2020

    1. BREZA, M.; HIRST, J.;  CHELBAN, V.; BOURINARIS, T.;  MARIOTTI, C.; STEVANIN, G.; BLACKSTONE, C.; VANDROVCOVA, J.; VELONAKIS, G.; KARAVASILIS, E.; LEE, C.J.; ALIKHWAN, S.; TZARTOS, J.S.; KARTANOU, C.;  STEFANIS, L.; WOOD, N.W.; KARADIMAL, G.; HOULDEN, H.;  KOUTSIS, G. Spastic paraplegia 48 (spg48): expanding the spectrum of ap5z1 mutations – a phenotypic, genotypic and functional analysis. Epo2308. In: EAN Virtual Congress 2020, 23-26 mai, 2020, Paris, Franța,
    2. CIOBANU, N.; CIOBANU, S.; CAPROS, N.; GROPPA, St. Postoperative stroke after hemiarthroplasty for femoral neck fracture. ESO-WSO 2020 Conference, 7-9 noiembrie, 2020, Vienna, Austria.
    3. CIOBANU, N.; GROPPA, S. Association between presence of the metabolic syndrome with carotid intima-media thickness and carotid plaque in stroke patients. ESO-WSO 2020 Conference, 7-9 noiembrie, 2020, Vienna, Austria.
    4. CIOLAC, D.; GONZALEZ-ESCAMILLA, G.; FLEISCHER V.; RADETZ A.; KRAMER J.; MUTHURAMAN M.; MEUTH S.G.; GROPPA S. Gender dimorphism of hippocampal intrinsic networks and regional integrity in multiple sclerosis. Esi-sync, 2020, Frankfurt, Germania.
    5. CIOLAC, D.; GONZALEZ-ESCAMILLA, G.; FLEISCHER, V.; RADETZ, A., KRÄMER, J.; MUTHURAMAN, M.; MEUTH, G.S.; GROPPA, St. Gender-specific signatures of hippocampal networks and regional integrity in multiple sclerosis. Esi-sync, 2020,
    6. CONDRATIUC, E. Aspectul psihoterapeutic al traumei psihice în epilepsie, în cadrul Congresului Internaţional ”Pregătim viitorul promovând excelenţa”, Ediția a XXX-a, 27 februarie-1 martie, 2020, Iași, România.
    7. CORDUNEANU, A.; CHIŞCA, V.; CIOBANU, N.; GROPPA, St. Carotid artery changes in patients with diabetic retinopathy. ESO-WSO 2020 Virtual Conference, 7-9 noiembrie, 2020, Vienna, Austria.
    8. DOTEN, N. Depresia și anxietatea la persoanele cu epilepsie, în cadrul Congresului Internaţional ”Pregătim viitorul promovând excelenţa”, Ediția a XXX-a, 27 februarie-1 martie, 2020, Iași, România.
    9. EFREMOVA, D.; DAMIAN, C.;  CHEPTEA, C.; GROPPA, St. Obesity as a risk factor for stroke in the rural population of the Republic of R. Moldova. ESO-WSO 2020 Conference, 7 - 9 noiembrie, 2020, Vienna., Austria.
    10. EFREMOVA, D.; BONDARCIUC, A.; BITCA, P.; GLAVAN, D.; CIOBANU, N.; GROPPA, St. Stroke risk factors in young adults in the population of the Republic of R. Moldova. ESO-WSO 2020 Conference, 7-9 noiembrie, 2020, Vienna, Austria.
    11. FLEISCHER, V.; CIOLAC, D.; RADETZ, A.; GONZALEZ-ESCAMILLA, G.; KROTH, J.; KRAMER, J.; MEUTH, SG.; GROPPA, S.; MUTHURAMAN, M. Convolutional neural network framework for predicting progression in early MS. In: 8th joint ACTRIMS-ECTRIMS virtual meeting, 11 - 13 septembrie, 2020.
    12. GASNAȘ, A.; GROPPA, St. Induced neuroplasticity via TMS in subjects with ischemic stroke. ePoster virtual nr. EPO2405, In: ePoster Sessions, EAN Virtual Congress 2020, May 23-26, 2020, Paris, Franța.
    13. GONZALEZ-ESCAMILLA, G.; TORRES, DIAZ, C. V.; CIOLAC, D.;  GARCIA, M. N.; RIVAS, P. P.; SOLA, R. G.; BARBOSA, A.; PASTOR, J.; VEGA-ZELAYA, L.; GROPPA, St. Connectome underpinnings of centromedian nucleus of the thalamus deep brain stimulation in generalized pharmacoresistant epilepsy. ESI-Sync, Frankfurt 2020.
    14. GONZALEZ-ESCAMILLA, G.; CIOLAC, D.;. FLEISCHER, V.; RADETZ, A.;  KRAMER,  J.; MEUTH, S.G.; MUTHURUMAN, M.; GROPPA St..  Involvement of hippocampal integrity and connectivity in multiple sclerosis. In: 26th annual meeting of the Organization for Human Brain Mapping Virtual, june 23- july 3, 2020.
    15. MUTHURAMAN, M.; BANGE, M.; KOIRALA, N.; CIOLAC, D.; PINTEA, B.; GLASER, M.; TINKHAUSER, M.; BROWN, P.; DEUSCHL, G.; GROPPA, St. Cross-frequency coupling between gamma oscillations and deep brain stimulation frequency in corticosubcortical networks in Parkinson’s disease patients. ESI-Sync, Frankfurt 2020.
    16. RADETZ, A.; MLADENOVA,  K.; CIOLAC,  D.; FLEISCHER, V.; GONZALEZ-ESCAMILLA, G.; KRAMER, J.; TROTTER, J.;  MEUTH, S.G.; MUTHURAMAN, M.; GROPPA, St. Linking microstructural integrity and motor cortex excitability in multiple sclerosis.
    17. VATAMAN, A.; CHIOSA, V.; CIOLAC, D.; GROPPA, St. ”Observații electrofiziologice în mioclonusul epileptic”, în cadrul Congresului Internaţional ”Pregătim viitorul promovând excelenţa”, Ediția a XXX-a, 27 februarie-1 martie, 2020, Iași, România.
    18. VATAMAN, A.; CHIOSA, V.; CIOLAC, D.; GROPPA, St. ”Repere electrofiziologice în mioclonusul epileptic”, în cadrul Congresului Internaţional ”Pregătim viitorul promovând excelenţa”, Ediția a XXX-a, 27 februarie-1 martie, 2020, Iași, România.

 

- din ţară

2017

 1. CATERENIUC, D. Gene mutations and genotype-phenotype correlation in patients with genetic epilepsy. In: Congresul al VI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor din Republica Moldova consacrat anului Nicolae Testemițanu, 2 – 5 octombrie, 2017, Chişinău, R. Moldova.
 2. EFREMOVA, D.; ANESTIADI, V.; BARAT, S. Endarterectomia versus angioplastia prin stentare în patologia carotidiană. In: Congresul al VI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor din Republica Moldova consacrat anului Nicolae Testemițanu, 2 – 5 octombrie, 2017, Chişinău, R. Moldova.
 3. GROSU, S., CIOLAC, D. Overview on cannabinoid medicine and epilepsy. In: Congresul al VI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor din Republica Moldova consacrat anului Nicolae Testemițanu, 2 – 5 octombrie, 2017, Chişinău, R. Moldova.
 4. MUNTEANU, C. The particularities in differential diagnosis between convulsive and non-convulsive Status epilepticus. In: Congresul al VI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor din Republica Moldova consacrat anului Nicolae Testemițanu, 2 – 5 octombrie, 2017, Chişinău, R. Moldova.
 5. STOIANOV, N. Epilepsia în cadrul malformațiilor congenitale ale cortexului cerebral. In: Conferința din cadrul Zilelor Universităţii, consacrate aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu, 16-20 octombrie 2017, Chișinău, R. Moldova.
 6. STOIANOV, N. Particularities of the pharmacoresistant  epilepsy caused by malformations of  cortical development. In: Congresul al VI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor din Republica Moldova consacrat anului Nicolae Testemițanu, 2 – 5 octombrie, 2017, Chişinău, R. Moldova.
 7. VATAMAN, A.; CIOLAC, D.; CHIOSA, V. Aspecte morfologice corticale și subcorticale în epilepsia mioclonică. In: Congresul al VI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor din Republica Moldova consacrat anului Nicolae Testemițanu, 2 – 5 octombrie, 2017, Chişinău, R. Moldova.

 

2018

 1. VATAMAN, A.; CHIOSA, V.; CIOLAC, D.; GROPPA, St. Epilepsy with myoclonic seizures: electrophysiological and neuromorphological peculiarities. In: 7th International Medical Congress for Students and Young Doctors Medespera 2018, May 3 - 5, 2018, Chişinău, R. Moldova.

2019

  1. CIOLAC, D. Remodelarea arhitecturala a conectomului neural în scleroza multipla. In: Zilele USMF, Conferința Stiintifica anuala a cadrelor stiintifico-didactice, doctoranzilor, 18 octombrie, 2019, Chișinău, R. Moldova.

 

2020

 1. BUCATARU, O.; GROPPA, St. Evaluation of Carotid arteries using color doppler ultrasound in the diagnosis of ischemic stroke. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova.
 2. CĂLCÎI, C.; HADJIU, S.; FEGHIU, L.; SPPRINCEAN, M.; REVENCO, N.; GROPPA, St. Status epilepticus convulsiv la copiii cu convulsii de novo și la cei cu accese preexistente: evoluție clinică. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova.
 3. CONDRATIUC, E. The psychotherapeutic aspect of psychic trauma in epilepsy. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova.
 4. CONDREA, A.; ROPOT, D.; ZOTA, E.; CRIVORUCICA, I. Evoluția infecției COVID-19 la un pacient cu accident vascular cerebral după tromboliza sistemică. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova.
 5.   CORDUNEANU, A.; CHIȘCA, V.; TORNEA, A.; CIOBANU, N.; GROPPA, St. Diabetic retinopathy and Carotid artery disease. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova.
 6. DOȚEN, N. Presurgical and postsurgical psychological assessment in Epilepsy. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova.
 7. DRAGAN, D.; DOȚEN, N. Clinical and neuropsychological profile of patients with transient epileptic amnesia. Clinical case report. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova.
 8. EFREMOVA, D.; GROPPA, St. Stroke risk factors in young adults in the population of the Republic of Moldova. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova.
 9. GLAVAN, D.; GASNAȘ, A.; GROPPA, St. Immunomodulation after ischemic stroke. Mechanisms and therapeutic implications. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova.
 10. LEAHU, P.; GROPPA, St. Neuromodulatory approach in paroxysmal neurological disorders. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova.
 11. MUNTEANU, C.; AFTENE, D. Anti-N-Methyl-D-Aspartate receptor encephalitis - challenges in diagnosis and management (clinical case). In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova.
 12. STOIANOV, N.; IUHTIMOVSCHI, L.; GROPPA, St. Particularities of epilepsy in women. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova.
 13. TOCARCIUC, L.; GROPPA, St.; CĂLCÎI, C.; FEGHIU, L.; OLARU, T.; HADJIU, S. The importance of electroencephalographic examination in child fever convulsions. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova.
 14. VASILIEVA, M.; GROPPA, St. Crize epileptice - manifestare primară în patologia autoimună cerebrală. Diagnostic Diferențial între Scleroza Multiplă și Lupusul Eritematos Sistemic. (Caz clinic). In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu”, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, R. Moldova.

 

LISTA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE (DENUMIREA, PARTICIPAREA, PERIOADA, LOCUL DESFĂŞURĂRII)

- naţionale

2016

 1. Actualităţi şi controverse în managementul urgenţelor medico-chirurgicale, Conferinţa științifică anuală IMU, Chişinău, R. Moldova, 4 decembrie 2016.
 2. Conferința ştiinţifică a cadrelor ştiinţifico-didactice şi studenţilor dedicate zilelor Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău, R. Moldova, 18-21 octombrie 2016.
 3. Performanţe şi Perspective în Urgenţele Medico-Chirurgicale, Conferinţa științifică anuală a tinerilor specialişti IMU, Chişinău, R. Moldova, 20 mai 2016.

 

2017

 1. Actualități și Controverse în managementul urgentelor medico-chirurgicale, Conferința științifică anuală a specialiștilor din cadrul IMSP IMU, Chișinău, Republica Moldova, 10 noiembrie 2017.
 2. Conferinţa ştiinţifica anuala in cadrul Zilelor Universităţii, consacrate aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu, USMF “N. Testemițanu”, Chișinău, R. Moldova, 16-20 octombrie 2017
 3. Performanțe și perspective în urgențele medico-chirurgicale. Conferința științifică anuală a tinerilor specialiști, consacrată aniversării de 60 ani a IMSP IMU, Chișinău, Republica Moldova, 26 mai 2017.

 

2019

 1. Conferinţa ştiinţifică anuală în cadrul Zilelor Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, USMF Nicolae Testemițanu, 15-18 octombrie, 2019.

 

2020

 1. Conferința științifico-practică on-line “Arii comune și diverse în domeniul neuropsihiatriei”. Societatea Neurologilor, Psihiatrilor și Narcologilor din Republica Moldova, 11 noiembrie, 2020.
 2. Noaptea cercetătorilor Europeni la Chișinău – proiect de amploare dedicate promovării științei și inovării. Eveniment online. USMF Nicolae Testemițanu, 27 noiembrie, 2020.
 3.  

- naţionale cu participare internaţională

2016

 1. Congresul Internaţional pentru Studenţi şi tineri Medici – ediţia a 6-a “MedEspera-2016”, Chișinău, R. Moldova, 12 – 14 iunie 2016.
 2. Societatea Neurologilor din R. Moldova "Actualități in neuropatologie",  Chișinău, R. Moldova, 19 februarie, 2016.
 3. Societatea Neurologilor din R. Moldova “Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor sistemului nervos periferic”, Chișinău,  R. Moldova, 17 iunie, 2016.
 4. Societatea Neurologilor din R. Moldova “Actualităţi în neurogenetică”, Chișinău, R. Moldova, 5 iulie, 2016.
 5. Societatea Neurologilor din R. Moldova “Actualităţi în patologia cerebrovasculară”, Chișinău, R. Moldova, 13 octombrie, 2016.
 6. Societatea Neurologilor din R. Moldova “Neuropatie diabetică. Piciorul diabetic”, Chișinău, R. Moldova, 15 aprilie, 201
 7. Societatea Neurologilor din R. Moldova “Vertijul și depresia în practica neurologică”, Chișinău, R. Moldova, 24martie, 2016.

 

2017

    1. Congresul al VI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor din Republica Moldova consacrat anului Nicolae Testemițanu, Chişinău, R. Moldova, 2 – 5 octombrie 2017.
    2. Societatea Neurologilor din R. Moldova “ Lansarea rezultatelor studiului ARTEMIDA”, Chișinău, R. Moldova, 16 februarie 2017.
    3. Societatea Neurologilor din R. Moldova “Abordarea multidisciplinara a piciorului diabetic”, Chișinău, R. Moldova, 3 martie 2017.
    4. Societatea Neurologilor din R. Moldova “Actualități în diagnosticul și tratamentul migrenei”, Chișinău, R. Moldova, 31 martie, 2017.
    5. Societatea Neurologilor din R. Moldova “Actualități în diagnosticul și tratamentul patologiei neuromusculare”, Chișinău, R. Moldova, 19 aprilie, 2017.
    6. Societatea Neurologilor din R. Moldova “Actualități în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor sistemului nervos”, Chișinău, R. Moldova, 05 mai, 2017.
    7. Societatea Neurologilor din R. Moldova “Noi actualități și provocări în tratamentul vertijului”, Chișinău, R. Moldova, 31 mai, 201
    8. Societatea Neurologilor din R. Moldova“ Actualități în diagnosticul și tratamentul patologiei neuromusculare”, Chișinău, R. Moldova, 15 iunie, 2017.

 

2018

 1. Conferinţa „Concepte neurobiologice în reabilitarea pacienților post-AVC”, Chișinău, Republica Moldova, 4 mai, 2018.
 2. Conferinţa „Tratamentul acut în accidentul vascular cerebral ischemic”, Chișinău, Republica Moldova, 9 mai, 2018.
 3. Congresul al IV-lea al medicilor imagiști din Republica Moldova cu participare internațională, Chișinău, Republica Moldova, 31 mai – 2 iunie, 2018.
 4. Societatea Neurologilor din R. Moldova “60 de ani de activitate. Istorie și perspectivă”, Chișinău, R. Moldova, 25 octombrie, 2018.
 5. Societatea Neurologilor din R. Moldova “Conferința consacrată aniversării a 90 de ani de la nașterea ilustrului savant Diomid Gherman”, Chișinău, R. Moldova, 20 aprilie, 2018.
 6. Societatea Neurologilor din R. Moldova “Managementul trombozei în era ACON”, Chișinău, R. Moldova, 24 octombrie, 2018.
 7. Societatea Neurologilor din R. Moldova “Scleroza multiplă: de la studii clinice la practica clinică”, Chișinău, R. Moldova, 2 noiembrie, 2018.
 8. Societatea Neurologilor din R. Moldova “Tulburări cognitive minore în afecțiunile vasculare cerebrale”, Chișinău, R. Moldova, 23 mai, 2018.
 9. Societatea Neurologilor din R. Moldova “Ziua Mondială a Somnului 2018”, Chișinău, R. Moldova, 16 martie, 2018.
 10. Societatea Neurologilor, în comun cu Academia de Științe, Societatea Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Psihologilor Clinicieni din R. Moldova “Actualități în diagnosticul și tratamentul maladiilor cerebrovasculare și tulburărilor de anxietate”, Chișinău, R. Moldova, 30 noiembrie, 2018.
 11. Societatea Neurologilor din R. Moldova și Societatea de Tromboză și hemostază din RM, Societatea de Combatere a bolilor Cerebrovasculare din RM “Prevenirea și tratamentul accidentului vascular cerebral ischemic: abordare interdisciplinară”, Chișinău, R. Moldova, 6 martie, 2018.

 

2019

 1. Conferința națională cu participare internațională Pilot Study „Priority actions for policies against Stroke in the Republic of Moldova”, Chișinău, Republica Moldova, 18 septembrie, 2019.
 2. Societatea Neurologilor din Republica Moldova “Boli neurodegenerative: de la profilaxie, la terapia efectiva”, Chișinău, Republica Moldova, 22 februarie, 2019.
 3. Societatea Neurologilor din Republica Moldova, Chișinău, Republica Moldova, 15 martie, 2019.
 4. Societatea Neurologilor din Republica Moldova “Actualități în instruirea în neurologie și tratamentul maladiilor neurologice”, Chișinău, Republica Moldova, 20 septembrie, 2019.
 5. Societatea Neurologilor din Republica Moldova “Actualități în clasificarea, diagnosticul și tratamentul cefaleelor primare”, Chișinău, Republica Moldova, 31 mai, 2019.
 6. Conferința națională cu participare internațională The 2nd Teaching Course in Movement Disorders, Chișinău, Republica Moldova, 11-12 aprilie, 2019.

 

2020

 1. Acute Stroke Treatment Educational Workshop, Catedra Neurologie nr.2, USMF Nicolae Testemițanu, 6 februarie, 2020, IMSP Institutul de Medicină Urgentă, Chișinău, Republica Moldova.
 2. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF "Nicolae Testemițanu", Congres online, Chișinău, Republica Moldova, 21-23 octombrie, 2020.
 3. Simpozionul organizat de Societatea Neurologilor din R. Moldova “Piciorul diabetic - o provocare continuă”, Chișinău, Republica Moldova, 7  februarie, 2020.
 4. Societatea Neurologilor din Republica Moldova “Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul tulburărilor cognitive, neuropatiilor și radiculopatiilor”, Chișinău, Republica Moldova, 28 februarie, 2020
 5. Societatea Neurologilor din Republica Moldova “Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul patologiilor neuromusculare”, Chișinău, Republica Moldova, 4 noiembrie, 2020.

 

- internaţionale (peste 20% de participanţi – din străinătate)

2019

 1. Summit-ul internațional IRENE COST Action Summit in the Republic of R. Moldova, Chișinău, 16-17 septembrie 2019.

 

2020

 1. Congresul Internaţional pentru Studenţi şi Tineri Medici – ediţia a 8-a “MedEspera-2020”, Chișinău, Republica Moldova, 24-26 septembrie, 2020.

LISTA LUCRĂRILOR INSTRUCTIV-METODICE:

 

- compendiumuri / culegeri de cursuri

2020

 1. GROPPA, St. Compendiu de neurostomatologie. Chișinău, 2020.

 

LISTA CĂRŢILOR DE POPULARIZARE A ŞTIINŢEI

2016

1.  MOȘIN, V.; HOTINEANU, A.; CERNEȚCHI, O.; CREŢU, A.; STRĂTILĂ, M.; CERTAN-BEJAN, R.; MOȘIN, V.; BOLOGAN, I. Screeningul şi diagnosticul genetic prenatal. Chişinău, Tipografia ”Lexom –Prim”, 2016, 58p.  ISBN 978-9975-3102-4-6.

 

 

  1. LISTA ARTICOLELOR DE POPULARIZARE A ŞTIINŢEI

2016

 1. GROPPA, St. Academicianul Stanislav Groppa – un savant cu renume mondial. Revista LITERATURA ȘI ARTA”, 12 mai 2016, nr.19,  p. 7.
 2. GROPPA, St. Accidentul vascular cerebral, a doua cauză de mortalitate în Republica Moldova. Revista ”TIMPUL ACTUALITATE”, 27 noiembrie 2016.​
 3. GROPPA, St. Cauza vieții unui savant – Groppa Stanislav. Revista „SAPTAMANA”, 20 mai 2016, p. 8.
 4. GROPPA, St. Sănătatea neurologică – cauza vieții unui savant – Groppa Stanislav. Revista „MOLDOVA SUVERANA”, 17 mai 2016, p. 3.

PARTICIPĂRI EMISIUNI RADIO și TV

 

2016

 1. GROPPA St. dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, ȘTIINȚA ȘI INOVARE. Academicianul Stanislav Groppa la 60 de ani. Teleradio Moldova, 15 mai 2016.  http://trm.md/ro/tiin-a-i-inovare/stiinta-si-inovare-emisiune-din-15-mai-2016/
 2. GROPPA St. dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM , SĂNĂTATE PENTRU TOŢI, Camera de gardă.Reportaj de la Spitalul clinic de urgenţă * Dosar medical. Masurile de prevenire şi control ale accidentului vascular cerebral. Interviu cu Stanislav Groppa, neurolog, academician. Noutăţi medicale. Teleradio Moldova, 2 iulie 2016. http://www.trm.md/ro/sanatate-pentru-toti/sanatate-pentru-toti-din-2-iulie-2016/
 3. CREȚU A.YouTube „Investigaţii în domeniul Geneticii Medicale şi Moleculare în Republica Moldova - Teste ADN in  Moldova" http://www.youtube.com/playlist?list=PLC6922407FCDD203E

 

 

2017

 1. CREȚU A. Prime TV. Actualităţi şi perspective în diagnosticul bolilor genetice - Emisiunea "Discuţii la o cafea" (27.02.2017)  http://www.youtube.com/playlist?list=PLC6922407FCDD203E
 2. CREȚU A. Jurnal TV. Teste genetice prenatale. Cariotipul, FISH, QF-PCR, NIFTY - (13.01.2017)https://www.youtube.com/watch?v=WLSRP3u-ajg&index=2&list=PLC6922407FCDD203E

 

2018

 1. ​ GROPPA, St.; GASNAȘ, A. Mediatizarea Primei interventii de trombectomie – tratament acut al accidentului vascular cerebral ischemic. ProTV. http://mobi.protv.md/stiri/actualitate/in-premiera-neurochirurgii-de-la-chisinau-au-efectuat-o-interventie---237429html
 2. GROPPA, St. Mediatizarea Primei interventii de trombectomie – tratament acut al accidentului vascular cerebral ischemic. Sanatate Info. http://www.sanatateinfo.md/News/Item/8067
 3. GROPPA, St. Mediatizarea Primei interventii de trombectomie – tratament acut al accidentului vascular cerebral ischemic. TVR Moldova. http://m.tvrmoldova.md/actualitate/mai-multe-sanse-pentru-cei-care-sufera-un-accident-vascular-cerebral/
 4. GROPPA, St. Mediatizarea Primei interventii de trombectomie – tratament acut al accidentului vascular cerebral ischemic. ZUGO. https://zugo.md/article/premiera-medicala-in-moldova--accidentele-vasculare-cerebrale-vor-putea-fi-tratate-printr-o-metoda-moderna_30425.htm
 5. GROPPA, St. Mediatizarea Primei interventii de trombectomie – tratament acut al accidentului vascular cerebral ischemic. Sputnik.md .
 6.  https://m.sputnik.md/radio_rubrica_interviu/20180728/20509410/premiera-moldova-interventie-chirurgicala.html?mobile_return=no
 7. GROPPA, St. Mediatizarea Primei interventii de trombectomie – tratament acut al accidentului vascular cerebral ischemic. Cotidianul.md. https://cotidianul.md/2018/10/16/premiera-in-moldova-a-fost-realizata-prima-interventie-pentru-extragerea-trombelor-din-vasele-cerebrale/
 8. GROPPA, St. Mediatizarea Primei interventii de trombectomie – tratament acut al accidentului vascular cerebral ischemic. PublikaTV. https://www.publika.md/premiera-in-medicina-din-moldova-medicii-din-tara-au-efectuat-prima-interventie-neurovasculara_3021937.html
 9. GROPPA, St. Mediatizarea Primei interventii de trombectomie – tratament acut al accidentului vascular cerebral ischemic. Telegraph.md. https://telegraph.md/live-realizarea-in-premiera-in-moldova-a-interventiei-neuroendovasculare-de-extractie-a-trombilor-din-vasele-creierului/
 10. GROPPA, St. Mediatizarea Primei interventii de trombectomie – tratament acut al accidentului vascular cerebral ischemic. PrimeTV. https://www.prime.md/ro/premiera-medicala-in-republica-moldova-o-echipa-de-chirurgi-a-realizat-prima-operatie-pe-creier-unei_80715.html
 11. GROPPA, St. Mediatizarea Primei interventii de trombectomie – tratament acut al accidentului vascular cerebral ischemic. TV8. http://tv8.md/2018/10/16/premiera-in-moldova-medicii-au-realizat-prima-interventie-pentru-extragerea-trombelor-din-vasele-cerebrale/
 12. GROPPA, St. Mediatizarea Primei interventii de trombectomie – tratament acut al accidentului vascular cerebral ischemic. Canal2 TV. http://www.canal2.md/news/premiera-medicala-in-moldova-persoanele-care-au-suferit-un-accident-vascular-cerebral-vor-putea-fi-operate-si-la-chisinau_95304.html
 13. GROPPA, St. Mediatizarea Primei interventii de trombectomie – tratament acut al accidentului vascular cerebral ischemic. IMSP IMU. http://www.urgenta.md/interventie_accident_vascular.aspx
 14. GROPPA, St. Mediatizarea Primei interventii de trombectomie – tratament acut al accidentului vascular cerebral ischemic. Ministerul Sanatatii RM. https://msmps.gov.md/ro/content/republica-moldova-vor-fi-efectuate-interventii-de-tratament-prin-neurotrombextractie-cazul
 15.  GROPPA, St.; GASNAȘ, A. Mediatizarea Primei interventii de trombectomie – tratament acut al accidentului vascular cerebral ischemic. Canal 2, Tema Zilei 17 octombrie 2018. http://www.canal2.md/emisiuni/tema-zilei-din-17-10-2018-cu-stanislav-groppa-si-alexandru-gasnas_95413.html

 

2019

 1. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. ”ATITUDINI”, cum pot fi evitate accidentele vasculare cerebrale, Radio Sputnic Moldiva. 310.2019.  https://sputnik.md/radio_podcasturi/20191031/28041238/Tratati-urgent-aceste-afectiuni-Declanseaza-accidente-vasculare-cerebrale.html
 2. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. „Radio Moldova: destine, voci, istorie…” ORA a II-a: (continuare) * Radio Moldova: pe undele sufletului. Interviu cu Stanislav Groppa, academician. Radio Moldova. 30.10.2019. http://trm.md/en/radio-moldova
 3. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM., MANEA, D.; sef departament neurologie, epileptologie, boli interne. Mesager, Moldova-1. 29.10.2019. http://www.trm.md/ro/mesager/mesager-din-29-octombrie-2019
 4. GROPPA, St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM., MANEA D., sef departament neurologie, epileptologie, boli interne. Mesager, Moldova-1. 29.10.2019. https://www.youtube.com/watch?v=QrllvFJdhRE
 5. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. REPORTER PENTRU SĂNĂTATE, emisiune din 28.09.2019. Radio Moldova.  https://www.trm.md/ro/reporter-pentru-sanatate/reporter-pentru-sanatate-emisiune-din-28-septembrie-2019
 6. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. Conferința Națională În Boli Vasculare Cerebrale cu participarea experților internaționali. ACȚIUNI PRIORITARE DE COMBATERE A ACCIDENTULUI VASCULAR CEREBRAL ACUT ÎN REPUBLICA MOLDOVA IRENE- COST (IMPLEMENTATION RESERCH NETWORK IN STROKE CARE) cu prezentarea Studiului Pilot in Moldova. IPN – agentie de pressa. 13.09.2019. https://www.ipn.md/ro/conferinta-nationala-in-boli-vasculare-cerebrale-cu-participarea-expertilor-inte-7542_1068079.html
 7. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. Interviu cu Groppa St. despre Conferința Națională În Boli Vasculare Cerebrale cu participarea experților internaționali. IPN – agentie de pressa. 16.09.2019.   https://www.ipn.md/ro/la-fiecare-ora-un-om-face-accident-vascular-cerebral-7967_1068128.html
 8. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. Interview with Groppa St. about Summit al Proiectului IRENE – COST (Implementation Reasearch Network in Stroke Quality). IPN – agentie de pressa. 16.09.2019.   https://www.ipn.md/en/each-hour-a-person-has-a-stroke-7967_106812html
 9. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. Интерьвью с Гроппа Станиславом о инсульте и саммите проекта IRENE – COST. IPN – agentie de pressa. 16.02019.   https://www.ipn.md/ru/kazhdyy-chas-u-odnogo-cheloveka-proiskhodit-insult-7967_1068128.html
 10. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. Interviu cu Groppa St. despre Program național de combatere a accidentului cerebral vascular. IPN – agentie de pressa. 18.09.2019.    https://www.ipn.md/ro/program-national-de-combatere-a-accidentului-cerebral-vascular-7967_1068201.html
 11. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. Interview with Groppa St. about national cerebrovascular accident prevention program. IPN – agentie de pressa. 18.09.2019.    https://www.ipn.md/en/national-cerebrovascular-accident-prevention-program-coming-up-soon-7967_1068201.html
 12. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. Интерьвью с Гроппа Станиславом о национальной программе по борьбе с инсультом. IPN – agentie de pressa. 18.09.2019.   https://www.ipn.md/ru/natsionalnaya-programma-po-borbe-s-insultom-7967_1068201.html
 13. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM.; GASNAȘ, A.; dr. șt. med., asist., univ. „Cum depistăm accidentul vascular cerebral – boala care ucide la fiecare 1,5 h câte un moldovean”. TV8 Redacția. 18.09.2019. http://tv8.md/2019/09/18/video-cum-depistam-accidentul-vascular-cerebral-boala-care-ucide-la-fiecare-15-h-cate-un-moldovean/
 14. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. “De ce Moldova are nevoie de Unități Stroke și când acestea vor fi deschise?”. Sanatate INFO. 18.09.2019.    http://www.sanatateinfo.md/News/Item/8723
 15. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. GASNAȘ, A.; dr. șt. med., asist., univ. Mediatizarea Summitului al Proiectului IRENE – COST. Publica MD. 18.09.2019 https://www.publika.md/la-fiecare-o-ora-si-jumatate-in-moldova-un-om-moare-din-cauza-accidentului-vascular-cerebral_3053372.html
 16. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM., „Igor Dodon a participat la deschiderea Conferinței Naționale cu genericul - Acțiuni prioritare în politicile de combatere ale accidentului vascular cerebral în Republica Moldova”. Accent TV. 18.09.2019. http://a-tv.md/index.php?newsid=66413
 17. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM.; GASNAȘ, A.; dr. șt. med., asist., univ. Mediatizarea Summitului al Proiectului IRENE – COST si Conferinței Naționale cu genericul - Acțiuni prioritare în politicile de combatere ale accidentului vascular cerebral în Republica Moldova. Sănătate Info. 09.2019. http://www.sanatateinfo.md/News/Item/8720
 18. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM., Mediatizarea Summitului al Proiectului IRENE – COST. DIEZ MD. 17.09 2019. https://diez.md/2019/09/17/foto-moldova-tara-gazda-pentru-summitul-proiectului-irene-cost-specialisti-din-peste-30-de-tari-vor-discuta-despre-bolile-vasculare-cerebrale/
 19. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. Intrevedere cu Groppa Stanislav și un grup de medici. YouTube. 17.09.20 https://www.youtube.com/watch?v=tRHhamDYmrU
 20. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. INTERVIURI. Stanislav Groppa: în R.Moldova „este o epidemie a bolilor vasculare cerebrale”. Radio Europa Limeră Moldova. 16.09.2019. https://moldova.europalibera.org/a/stanislav-groppa-%C3%AEn-r-moldova-este-o-epidemie-a-bolilor-vasculare-cerebrale-/30163767.html
 21. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM.  ȘTIRI. Mediatizarea Summitului al Proiectului IRENE – COST. 16.09.2019. https://stiri.md/article/social/specialisti-explica-de-ce-moldovenii-sufera-de-accidente-vasculare-cerebrale
 22. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. ȘTIRI. Mediatizarea Summitului al Proiectului IRENE – COST si Conferinței Naționale cu genericul - Acțiuni prioritare în politicile de combatere ale accidentului vascular cerebral în Republica Moldova. 14.09.2019. https://stiri.md/article/social/experti-nationali-si-internationali-in-boli-vasculare-cerebrale-se-vor-intruni-chisinau
 23. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. TVR Moldova. Mediatizarea Summitului al Proiectului IRENE – COST si Conferinței Naționale cu genericul - Acțiuni prioritare în politicile de combatere ale accidentului vascular cerebral în Republica Moldova. 14.09.2019. http://m.tvrmoldova.md/social/experti-nationali-si-internationali-in-boli-vasculare-cerebrale-se-intrunesc-la-chisinau/
 24. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. TVR Moldova. Mediatizarea Summitului al Proiectului IRENE – COST si Conferinței Naționale cu genericul - Acțiuni prioritare în politicile de combatere ale accidentului vascular cerebral în Republica Moldova. 16.09.2019. http://tvrmoldova.md/social/specialisti-la-fiecare-ora-un-om-face-accident-vascular-cerebral/
 25. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. Europa Liberă. Interviu cu St. Groppa despre accidentul vascular cerebral. Redacţia UNIMEDIA. 14.09.2019. https://unimedia.info/ro/news/cd8b9f8d565e4848/stanislav-groppa-aproximativ-trei-si-ceva-la-suta-din-populatia-generala-a-suportat-un-accident-vascular-cerebral.html
 26. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. NOI MD. O саммите проекта IRENE – COST. 14.09.2019. https://noi.md/ru/stolica/v-kishineve-sostoitsya-konferenciya-po-sosudistym-zabolevaniyam-golovnogo-mozga.
 27. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL RM. Mediatizarea Conferinței Naționale cu genericul - Acțiuni prioritare în politicile de combatere ale accidentului vascular cerebral în Republica Moldova. Facebook. 18.09.2019.  https://www.facebook.com/protectiesocialamoldova/posts/2414037891983461
 28. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. RES-Q. Mediatizarea Conferinței Naționale cu genericul - Acțiuni prioritare în politicile de combatere ale accidentului vascular cerebral în Republica Moldova. Facebook. 18.09.2019.   https://www.facebook.com/RegistryofStroke/posts/508209176642651
 29. GROPPA, St.;  IRENE COST Action Meeting: Alleviating disparities in stroke care and improving outcomes after stroke. SAFE. 23.09.2020. https://www.safestroke.eu/2019/09/23/irene-cost-action-meeting-alleviating-disparities-in-stroke-care-and-improving-outcomes-after-stroke/
 30. GROPPA, St.; ESO.  IRENE COST Action Meeting Report to ESO. 24.09.2020. https://eso-stroke.org/eso/eso-members-participate-in-irene-cost-action-meeting-in-moldova/
 31. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. Mediatizarea Conferinței Naționale cu genericul - Acțiuni prioritare în politicile de combatere ale accidentului vascular cerebral în Republica Moldova. Președenția RM. 18.09.2019 http://www.presedinte.md/rom/presa/seful-statului-a-participat-la-deschiderea-conferintei-nationale-de-combatere-a-accidentului-vascular-cerebral
 32. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. Mediatizarea Conferinței Naționale cu genericul - Acțiuni prioritare în politicile de combatere ale accidentului vascular cerebral în Republica Moldova. ADEVARUL MD. 19.09.2019 https://adevarul.ro/moldova/social/statistica-ingrijoratoare-republica-moldova-ora-om-accident-vascular-cerebral-1_5d7f52d9892c0bb0c6a5d023/index.html
 33. GROPPA, St.; dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. POLITICI de SĂNĂTATE. Interviu cu St. Groppa. 22.11.2019. http://www.politicidesanatate.ro/toate-deciziile-referitoare-la-gestionarea-corecta-a-avc-acute-trebuie-subordonate-afirmatiei-timpul-inseamna-creier/?fbclid=IwAR3Dsy-ijJOOV2Ci6uiMa32a7M7pu0AQFf6lyVZIyuxWWshgrteUjvHHJlU

2020

 1. CONDRATIUC E., cercetător știintific, emisiune: ”Concret”, R. Moldova 1, 12 octombrie 2020, https://www.facebook.com/tvMoldova1/videos/267774687878960
 2.  GROPPA, St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM., Conferinta: Tratamentul acut al AVC ischemic. Workshop Educational. Facebook. 7.02020. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=539515996659802&id=179353782676027
 3. GROPPA, St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM., Conferinta: Tratamentul acut al AVC ischemic. Workshop Educational. IMSP IMU. 07.02.2020. http://www.urgenta.md/workshop-educational.html
 4. GROPPA, St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM., INTERVIURI. Interviu cu St. Groppa. Radio Europa liberă Moldova. 20.03.2020. https://moldova.europalibera.org/a/stanislav-gropa-trebuie-s%C4%83-i-protej%C4%83m-pe-medici-pentru-c%C4%83-ei-ne-ar-putea-salva-via%C8%9Ba-%C8%99i-asigura-viitorul-/30500056.html
 5. GROPPA, St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM., ȘTIRI. Interviu cu St. Groppa. Europa Liberă. 21.03.2020. https://stiri.md/article/social/sfaturile-unui-academician-din-moldova-pentru-a-trece-mai-usor-peste-carantina?fbclid=IwAR2EWEAcQ5OjLDgB8eil1myvv889jdQ4VuA0u1Rtnw6R-4hy6Qw55C3Ebjc
 6. GROPPA, St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM., Radio Europa Liberă Moldova.. Interviu cu St. Groppa. Facebook. 05.05.2020. https://www.facebook.com/182173838166/posts/10157664916658167/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
 7. GROPPA, St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM., INTERVIURI. Interviu cu St. Groppa. Radio Europa liberă Moldova. 05.05.2020. https://moldova.europalibera.org/a/stanislav-groppa-trebuie-s%C4%83-reevalu%C4%83m-poten%C8%9Bialul-sistemului-de-s%C4%83n%C4%83tate-%C8%9Bin%C3%A2nd-cont-de-scenariul-cel-mai-dur/30593969.html
 8. GROPPA, St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM., MOLDOVA. Oamenii de știință din R.Moldova, în lupta cu epidemia COVID-19. Radio Europa liberă Moldova. 204.2020. https://moldova.europalibera.org/a/oamenii-de-%C8%99tiin%C8%9B%C4%83-din-r-moldova-%C3%AEn-lupta-cu-epidemia-covid-19/30581724.html
 9. GROPPA, St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. Despre Primele rezultate privind secvențierea completă a genomului virusului SARS-CoV-2 din Republica Moldova / Viitoare colaborări cu Centrul Internațional pentru Inginerie Genetică și Biotehnologie (CIIGB), Trieste, Italia
 1. GROPPA, St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM și GASNAȘ A., dr. șt. med., cercetător știintific. Emisiunea "Atitudini" cu Maria Dimineț. Despre Accidentul vascular cerebral. 19.11.2020. https://sputnik.md/radio/ 
 2. https://www.youtube.com/watch?v=ovTHnipdHM0&feature=emb_title
 3. https://www.facebook.com/radiosputnikmoldova/posts/1424901781181411
 4. GASNAȘ, A., dr. șt. med., asist. univ.,  cercetător științific; CHIOSA, V., asist. univ.; GASNAȘ, D., studentă-doctorand, asist. univ., cercetător științific; VATAMAN, A., cercetător științific; GAVRILIUC, P., student-doctorand, asist. univ.; LEAHU, P., student-doctorand, asist. univ. Noaptea cercetătătorilor Europeni la Chișinău. 27.11.2020. https://usmf.md/ro/noutati/noaptea-cercetatorilor-europeni-la-chisinau / https://noapteacercetatorilor.md/

 

LISTA CERTIFICATELOR DE INOVAŢIE

 • Metode noi documentate

2017

 1. VISTERNICEAN, E.; MOȘIN, V.; PETROV, V.; SPINEI, L.; CREȚU, A. Identificarea polimorfismelor genetice MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTR A2756G şi MTR A66G la femeile cu avort spontan recurent. Certificat de inovator nr. 5569; 06.04.2017.
 2. VISTERNICEAN, E., MOȘIN, V., PETROV, V., SPINEI, L., CRETU A. Dozarea homocisteinei serice la pacientele cu avort spontan recurent. Certificat de inovator nr. 5568; 06.04.2017

 

 

2018

 1. PÎRȚAC, I.; SAMOTIUC, E.; CIOCANU, M.; DANAII, S.; GASNAȘ, A.; GROPPA, St. Aplicarea algoritmului stimulării noninvazivă magnetică transcraniană și kinetoterapia în recuperarea pacienților cu AVC ischemic acut. Certificat de inovator nr.5661; 04.09.2018.
 2. ZOTA, E.; CRIVORUCICA, I.; CIOBANU, N.; GROPPA, St. Aprecierea concentraţiei matrix metaloproteinayei-9 pentru evoluţiei deficitului neurologic la pacienţii cu accident vascular cerebral ischemic. Certificat de inovator nr. 5650; 04.09.2018.
 3. ZOTA, E.; EFREMOVA, D.; CIOBANU, N.; GROPPA, St. Aplicarea criteriilor federaţiei internaţionale de diabet, asociaţiei americane a inimii şi institutului naţional de inimă, plamân şi sânge (2009) de diagnostic a sindromului metabolic în scopul profilaxiei patologiilor vasculare. Certificat de inovator nr. 5654; 04.09.2018.
 4. ZOTA, E.; EFREMOVA, D.; CIOBANU, N.; GROPPA, St. Aplicarea examenului ecografic al segmentului extracranian al arterelor carotide in algoritmul de evaluare al pacientului cu sindrom metabolic . Certificat de inovator nr. 5649; 04.09.2018. 
 5. ZOTA, E.; CRIVORUCICA, I.; CIOBANU, N.; GROPPA, St. Aprecierea concentraţiei proteinei S-l00b pentru prognozarea agravării neurologice în faza acută la pacienţii cu accident vascular cerebral ischemic. Certificat de inovator nr. 5652; 04.09.2018.

 

2019

 1. CHIOSA, V.; GROPPA, St. Certificat AGEPI MD seria OŞ 6220 din 28.12018. Pentru invenția: Metoda de evaluare a pacientului cu diagnosticul presupus de epilepsie cu crize epileptice nocturne. În: Catalog oficial al Salonul internațional al cercetării, inovării și inventicii „PRO INVENT-2019”. Ed. a XVII-a, 21-22 martie 2019, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România. Ed. U.T.PRESS. p. 67. ISBN 978-606-737-356-
 2. CHIOSA, V.; GROPPA, St. Certificat de înregistrare a obiectelor de drept de autor: Seria OȚ nr. 6220 ”Fișa de evaluare a pacientului cu diagnosticul presuspus de epilepsie cu crize epileptice nocturne”. În cadrul: Catalog oficial al Info-Invent, ed. XVI-a, 20-23 noiembrie, 2019, Chișinău, Republica R. Moldova, p. 248.
 3. GROPPA, St.; BARAT, S.; ZOTA, E.; SMOLNIȚCHI, R.; CRIVORUCICA, I.; MANICA, Șt.; MANEA, D.; GASNAȘ, A.; NIGULEANU, E. Certificat AGEPI MD Seria OŞ 6239 din 18.01.2019. Pentru invenția: Atacul vascular cerebral ischemic acut. Premieră în Republica Moldova trombectomiei mecanice. În: Catalog oficial al Salonul internațional al cercetării, inovării și inventicii „PRO INVENT-2019”. Ed. a XVII-a, 21-22 martie 2019, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România. Ed. U.T.PRESS. p. 62-6 ISBN 978-606-737-356-1.
 4. PIRȚAC, I.; SAMOTIUC, E.; CIOCANU, M.; DANAIL, S.; GASNAȘ, A.; GROPPA St. Certificat AGEPI MD Seria OŞ 6201 din 29.10.2018. Pentru invenția: Stimularea non-invaziva și kinetoterapia în recuperarea pacienților cu AVC ischemic acut. În: Catalog oficial al Salonul internațional al cercetării, inovării și inventicii „PRO INVENT-2019”. Ed. a XVII-a, 21-22 martie 2019, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România. Ed. U.T.PRESS. p. 6 ISBN 978-606-737-356-1.
 5. PIRȚAC, I.; SAMOTIUC, E.; CIOCANU, M.; DANAIL, S.; GROPPA, St. Certificat AGEPI MD Seria OŞ 6202 din 29.10.2018. Pentru invenția: Potențialul de reabilitare precoce al pacienților cu AVC ischemic acut prin aplicarea kinetoterapiei începând cu perioada acută. În: Catalog oficial al Salonul internațional al cercetării, inovării și inventicii „PRO INVENT-2019”. Ed. a XVII-a, 21-22 martie 2019, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România. Ed. U.T.PRESS. p. 64-65. ISBN 978-606-737-356-1.

2020

    1. AFTENE, D.; CHIOSA, V.; GORINCIOI, N.; GROPPA, St.; MANEA, D.; IUHTIMOVSCHI, L. Testarea în criză epileptică a pacientului în timpul monitorizării video-electroencefalografice. Certificat de inovator nr. 5753; 12.03.2020.
    2. GROPPA, St.; ZOTA, E.; BARBU, C.; CRIVORUCICA, I.; CRIVORUCICA V. Algoritmul managementului şi monitoringului pacientului cu accident vascular cerebral acut prin utilizarea protocoalelor si formularului FeSS (febra, glicemia, dereglările de deglutiție ). Certificat de inovator nr. 23; 24.08.2020.

 

 

LISTA CERERILOR  DE BREVETARE ŞI CERTIFICARE

LISTA PREMIILOR OBŢINUTE

 

- în străinătate

2020

 1. CATERENIUC, D. Bursary recipient. The World Federation of Scientists (WFS) scholarship within the Planetary Emergency "Medicine and Biotechnology" (2020-2021) – bursă de excelență acordată de Federația Mondială a Savanților (cu sediul la Geneva, Elveția), direcția strategică – Medicină și biotehnologii.
 2. GROPPA, St. Fellow Supervisor. The World Federation of Scientists (WFS) scholarship within the Planetary Emergency "Medicine and Biotechnology" (2020-2021) – bursă de excelență acordată de Federația Mondială a Savanților (cu sediul la Geneva, Elveția), direcția strategică – Medicină și biotehnologii.

 

Titluri onorifice

 

2018

1. GROPPA, St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. Laureatul premiului „Personalitatea anului”, secțiunea Medicină, decernat de către ASOCIAȚIA Internațională „Personalitate”, nr. 19536 AGEPI, Chișinău 2018.01.22.

 

 

LISTA DISTINCŢIILOR DE APRECIERE A REZULTATELOR CERCETĂRILOR ŞI ELABORĂRILOR (ORDINE, MEDALII, TITLURI ONORIFICE, DIPLOME) OBŢINUTE

 

Medalii de aur

- în ţară

2018

    1. GROPPA, St. Laureatul premiului „Personalitatea anului”, secțiunea Medicină, decernat de către ASOCIAȚIA Internațională „Personalitate”, nr. 19536 AGEPI.

 

Medalii de argint

- în ţară

2018

1. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. Medalie de argint „Meritul științific gr.II”, decernat de către Academia de Științe a Moldovei”, Chișinău 2018.0.

 

Diplome

- în străinătate

2018

 1. GROPPA, St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. Cortical and subcortical morphological aspectc in mioclonic epilepsy. Participare la 13th European Congress on Epileptology, Vienna, Austria, 26-30 august 2018. - Diploma „The Best Poster Award”.
 2. GROPPA, St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. Cortical and subcortical morphological aspectc in myoclonic epilepsy. Participare la 13th European Congress on Epileptology, Vienna, Austria, 26-30 august 2018. - Diplomă de performanță.

 

2019

   1. GROPPA, St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. Din partea Ministerului Sănătății din România pentru contribuții vaste în promovarea și dezvoltarea neurologiei și cooperării științifice cu neurologii români. - Diplomă de excelență.

2020

 

- în ţară

2016

1. CATERENIUC, D. Epilepsia genetică. Implicații genetice și fenotipice. Participare la Conferința din cadrul Zilelor Universităţii USMF ‘’N. Testemitanu’’. Chişinău. Republica Moldova, 18-21 octombrie 2016. - Diplomă gr. II

2017

2018

 1. CATERENIUC, D. Caracteristici imagistice in Statusul Epileptic. Participare la conferința din cadrul Zilelor Universităţii USMF ‘’N. Testemitanu’’. Chişinău. Republica R. Moldova, 18 octombrie 2018. - Diplomă gr. I
 2. GASNAȘ, A. Rolul polimorfismului Val66Met al genei BDNF in recuperarea funcțională a pacienților după accident vascular cerebral. Participare la Conferința sin cadrul Zilelor Universităţii USMF ‘’N. Testemitanu’’. Chişinău. R. Moldova, 18 octombrie 2018. - Diplomă de onoare
 3. GROPPA, St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, Din cadrul Aniversării a Institutului de Neurologie si Neurochirurgie din Republica Moldova “60 de ani de activitate. Istorie și perspectivă”, Chișinău, R. Moldova, 25-26 octombrie, 2018.- Diplomă de onoare

 

2019

2020

 1. CONDREA, A. A case of temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis. Participare la The 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors ”MedEspera 2020”, 24-26 septembrie, Chişinău, R. Moldova – Diplomă gr. III.
 2. VATAMAN, A. Frontal lobe origin in myolonic seizures: a high density EEG study. Participare la The 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors ” MedEspera 2020”, 24-26 septembrie, Chişinău, R. Moldova - Diploma gr. II.

 

Alte mențiuni

- în străinătate

2018

1. GROPPA, St. Distincție de excelența, în semn de prețuire pentru participarea și contribuția excepțională la Congresul internațional „Pregătim viitorul promovând excelența”, ed. XXVIII-a, Iași, România, 1-4 martie, 2018.

Altele

 • Webinare/ seminare/cursuri online

2020

 1. CONDREA, A . The Angels Initiative Educational Webinar Series. 8 iulie 2020.
 2. DRAGAN, D. Advanced EEG – ElectroCerebral Silence (ECS) Studies. NeuroTraining Academy Webinar. 30 iunie 2020.
 3. DRAGAN, D. Best setup and approach to perform non and invasive cEEG monitoring aimed at Pre-surgical investigations and Epilepsy Surgery. NeuroTraining Academy Webinar. 15 septembrie 2020.
 4. DRAGAN, D. Diagnosis and treatment of epilepsy related to Ring Chromosome 20 Syndrome. prof. Sameer Zuberi, EpiCare ERN Educational Webinars. 25 iunie 2020. 
 5. DRAGAN D. EEG basics: Instrumentation. Prof. Melissa Struewing, NeuroTraining Academy Webinar. 18 iunie, 2020.
 6. DRAGAN, D. Epidemiology in childhood epilepsy. Kari Modalsli Aaberg, EpiCare ERN Educational Webinars. 27 august 2020.
 7. DRAGAN D. Epileptic seizure -part I: The new ILAE Seizures classification pragmatically explained. prof. Sandor Beniczky, NeuroTraining Academy Webinar. 08 septembrie, 2020.
 8. DRAGAN, D. Epileptic seizure semiology: What can be inferred from ictal behavioural manifestations for clinical practice? Temporal lobe epilepsy. prof. Milan Brázdil, EpiCare ERN Educational Webinars. 03 iunie 2020. 
 9. DRAGAN, D. Genetic testing in epilepsies. Renzo Guerrini and Davide Mei, EpiCare ERN Educational Webinars. 10 septembrie 2020.
 10. DRAGAN, D. Incidence phenotypes and outcomes of epilepsy under 3 years of age: a national population-based cohort. prof. Joseph D Symonds, EpiCare ERN Educational Webinars. 24 septembrie 2020.
 11. DRAGAN, D. Introduction to genetic counseling. prof. Gaetan Lesca. EpiCare ERN Educational Webinars. 06 august 2020.
 12. DRAGAN, D. Introduction to Mendelian Epilepsies. prof. Bobby Koeleman. EpiCare ERN Educational Webinars. 09 iulie 2020.
 13. DRAGAN, D. KCNQ2-related epilepsies. Sarah Weckhuysen and Nicola Specchio, EpiCare ERN Educational Webinars. 08 octombrie 2020.
 14. DRAGAN, D. Ketogenic diet therapy for drug-resistant epilepsy: an overview. prof. Natasha Schoeler and Emma Williams, EpiCare ERN Educational Webinars. 18 iunie 2020. 
 15. DRAGAN, D. Role of EEG in diagnosis and management of status epilepticus, prof. Sándor Beniczky. EpiCare ERN Educational Webinars.
 16. DRAGAN, D. Sleep disorders - Clinical, Social and Legal Considerations. NeuroTraining Academy Webinar. 06 august, 2020.
 17. DRAGAN, D. Status epilepticus. prof. Sandor Beniczky. NeuroTraining Academy Webinar. 28 aprilie 2020.
 18. MUNTEANU, C. The Angels Initiative Educational Webinar Series. 8 iulie 2020. 
 19. MUNTEANU, C. Advanced EEG – ElectroCerebral Silence (ECS) Studies. NeuroTraining Academy Webinar. 30 iunie 2020.
 20. MUNTEANU, C. Advanced EEG analysis, a unique window into brain functioning. Prof. Pieter van Mierlo, NeuroTraining Academy Webinar. 13 mai 2020;
 21. MUNTEANU, C. EEG basics: Instrumentation. Prof. Melissa Struewing, NeuroTraining Academy Webinar. 18 iunie, 2020.
 22. MUNTEANU, C. Epileptic seizure -part I: The new ILAE Seizures classification pragmatically explained. prof. Sandor Beniczky, NeuroTraining Academy Webinar. 08 septembrie, 2020.
 23. MUNTEANU, C. Status epilepticus. prof. Sandor Beniczky. NeuroTraining Academy Webinar. 28 aprilie 2020.
 24. MUNTEANU, C. Epileptic seizure semiology: What can be inferred from ictal behavioural manifestations for clinical practice? Temporal lobe epilepsy. prof. Milan Brázdil, EpiCare ERN Educational Webinars. 03 iunie 2020. 
 25. RACILA, R. Advanced EEG – ElectroCerebral Silence (ECS) Studies. NeuroTraining Academy Webinar. 30 iunie 2020.
 26. RACILA, R.The Angels Initiative Educational Webinar Series. 8 iulie 2020. 
 27. RACILA, R. Basics of Long-Term Video EEG Monitoring: The Epilepsy Monitoring Unit, NeuroTraining Academy Webinar. March 30, 2020. 
 28. RACILA, R. Best setup and approach to perform non and invasive cEEG monitoring aimed at Pre-surgical investigations and Epilepsy Surgery. NeuroTraining Academy Webinar. 15 septembrie 2020.
 29. RACILA, R. Diagnosis and treatment of epilepsy related to Ring Chromosome 20 Syndrome. prof. Sameer Zuberi, EpiCare ERN Educational Webinars. 25 iunie 2020. 
 30. RACILA, R. EEG in the critical ill patients. prof. Lawrence Hirsh. NeuroTraining Academy Webinar. 29 septembrie 2020.
 31. RACILA, R. Epileptic seizure -part I: The new ILAE Seizures classification pragmatically explained. prof. Sandor Beniczky. NeuroTraining Academy Webinar. 08 septembrie, 2020.
 32. RACILA, R.Genetic testing in epilepsies. Renzo Guerrini and Davide Mei, EpiCare ERN Educational Webinars. 10 septembrie 2020.
 33. RACILA, R. Introduction to Mendelian Epilepsies. prof. Bobby Koeleman. EpiCare ERN Educational Webinars. 09 iulie 2020.
 34. RACILA, R. Neurology and EEG/Sleep Studies during the COVID-19 Pandemic, NeuroTraining Academy Webinar. 11 iunie 2020.
 35. RACILA, R. Sexuality and epilepsy. prof. Oliver Henning. EpiCare ERN Educational Webinars. 22 octombrie 2020.
 36. VASILIEVA, M. The Angels Initiative Educational Webinar Series. 8 iulie 2020.
 37. VASILIEVA, M. Epileptic seizures - part II: localize focal seizures using video-EEG recordings. prof. Sandor Beniczky. NeuroTraining Academy Webinar. 03 noiembrie 2020.
 38. VASILIEVA, M. Epileptic seizure -part I: The new ILAE Seizures classification pragmatically explained. prof. Sandor Beniczky. NeuroTraining Academy Webinar. 08 septembrie, 2020.
 39. VASILIEVA, M. EEG in the critical ill patients. prof. Lawrence Hirsh. NeuroTraining Academy Webinar. 29 septembrie 2020.
 40. VASILIEVA, M. Ocular Myasthenia Gravis. Live Webinar. 28 septembrie 2020.
 41. VASILIEVA, M. Painful neuropathies. 20 august, 2020.
 42. VASILIEVA, M. New anti-seizure Drugs and Epilepsy in the Elderly, by Prof. Chahnez Charfi Triki. 10 septembrie, 2020.
 43. VATAMANU, A. Status epilepticus. prof. Sandor Beniczky. NeuroTraining Academy Webinar. 28 aprilie 2020.

 

E-seminare

2020

  1. DRAGAN, D. Participarea activă Virtual ILAE Academy campus for Level 1 Curriculum for Epileptology, bazat pe The competency-based curriculum developed by the ILAE, Blumcke et al, 2019. 2020.
  2. MUNTEANU, C. VIREPA e-learning platform course - EEG in the Diagnosis and Management of Epilepsy -Basic EEG Course - 21st edition –2020, Virtual Epilepsy Academy-VIREPA, sub egida ILAE, 17 ianuarie pina pe 28 iunie 2020.
  3. RACILA, R. American Clinical Neurophysiology Society 2020 Virtual Fall Courses, 15 -18 octombrie, 2020.
  4. RACILA, R. Neurocritical Care: Identification and Management of Elevated Intracranial Pressure (ICP). eSeminar. 21 mai 2020.
  5. RACILA, R. Triple stimulation Technique(TST) NTA e-Seminar. Curs on-line. 29 iunie, 2020.
  6. VASILIEVA, M. Fundamentals of Ocular Motility. Online Course. 03 octombrie, 2020.
  7. VASILIEVA, M. Fundamentals of the Optic Disc. Online Course. 29 septembrie, 2020.
  8. VASILIEVA, M. Movement Disorders in Neurological and Systemic Disorders. 31 octombrie – Live educational activity titled MDS-ES. 1 noiembrie, 2020.

 

Simposium

2020

    1. RACILA, R. ILAE Virtual Epilepsy Symposium 2020. Learnings from the COVID pandemic: The New Normal. 08 septembrie, 2020. 
    2. VASILIEVA, M. ILAE Virtual Epilepsy Symposium 2020. Learnings from the COVID pandemic: The New Normal. 08 septembrie, 2020. 

 

LISTA TÎRGURILOR ŞI A EXPOZIŢIILOR NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE LA CARE A PARTICIPAT ORGANIZAŢIA

(cu specificarea rezultatelor aprecierii exponatelor prezentate – medalii, diplome, cupe etc.)

 

2019

 1. Salonul internațional al cercetării științifice, inovării și inventicii PRO-INVENT, ed. XVII, 20-22 martie, 2019, Cluj-Napoca (România). CHIOSA V., GROPPA St. Metoda de evaluare a pacientului cu diagnosticul presupus de epilepsie cu crize epileptice nocturne. Diplomă de excelență.
 2. Info-Invent, ed. XVI-a, 20-23 noiembrie, 2019, Chișinău (Republica Moldova). CHIOSA V., GROPPA St. Fișa de evaluare a pacientului cu diagnosticul presuspus de epilepsie cu crize epileptice nocturne. Diplomă ”Medalia de argint”.
 3. Medal Inventica 2019, 26-28 iunie 2019, Iași (România). CHIOSA V., GROPPA St. The method of assessment of patients with suppositive diagnosis of epilepsy with nocturnal epileptic seziures. Diplomă de excelență.
 4. Salonul internațional al cercetării științifice, inovării și inventicii PRO-INVENT, ed. XVII, 20-22 martie, 2019, Cluj-Napoca (România). CHIOSA V., GROPPA St. Metoda de evaluare a pacientului cu diagnosticul presupus de epilepsie cu crize epileptice nocturne. Medalia de argint.
 5. European Exhibition of Creativity and innovation 11th edition EUROINVENT, 18 mai 2019, Iași (România). CHIOSA V., GROPPA St. The method of assessment of patients with suppositive diagnosis of epilepsy with nocturnal epileptic seziures. Medalia de argint.
 6. International Exhibition of inventics INVENTICA, 26-28 iunie 2019, Iași (România). CHIOSA V., GROPPA St. The method of assessment of patients with suppositive diagnosis of epilepsy with nocturnal epileptic seziures. Medalie de aur.
 7. Salonul internațional al cercetării științifice, inovării și inventicii PRO-INVENT, ed. XVII, 20-22 martie, 2019, Cluj-Napoca (România). GROPPA St., BARAT S., ZOTA E., SMOLNITCHI R., CRIVORUCICA I., MANICA ST., MANEA D., GASNAȘ A., NIGULEANU E. Atacul vascular cerebral ischemic acut, premiera in Republica Moldova a trombectomiei mecanice. Diplomă de excelență.
 8. European Exhibition of Creativity and innovation 11th edition EUROINVENT, 18 mai 2019, Iași (România). PÎRȚAC I., SAMOTIUC E., CIOCANU M., DANAIL S., GASNAȘ AL., GROPPA St. Non-invasive stimulation and kinetotherapy in patients recovery with acute ischemic stroke. Medalia de aur.

 

2020

    1. European Exhibition of Creativity and innovation 12th edition, EUROINVENT-2020, 21-23 mai, 2020. Iași (România), 2020, p. 19 GROPPA, St., EFREMOVA, ZOTA, E. The impact of stroke prevention measures on the risk of its occurrence. Medalie de argint.

 

LISTA ORGANISMELOR ŞTIINŢIFICE, ÎN ACTIVITATEA CĂRORA ESTE ANTRENATĂ ORGANIZAŢIA

 

Membrii ai Colegiului de redacție ai revistelor din țară

2020

 1. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, Emeritus Editor-in-Chef „The Moldavian Medical Journal” dedicated to the 75th aniversary of Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharrmacy of the Republic of Moldova (1945-2020). Fondator: IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, ISSN  2537-6373

 

Membrii ai Colegiului de redacție ai revistelor din străinătate

 

Membru al Asociațiilor/Societăților

DIN STRĂINĂTATE

2018

1. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician AȘM, , șef catedră neurologie 2. Membru al Societății „The Society for the Study of Neuroprotection and Neuroplasticity”.

2019

 1. CATERENIUC D., student - doctorand. Membru al panelului stiințific Epilepsie, din partea EAN (Academiei Europene de Neurologie). https://www.ean.org/EAN-Scientific-Panel-Epilepsy.2798.0.html
 2. CATERENIUC D., student - doctorand. Membru al Societății Române Împotriva Epilepsiei (SRIE). București, România.
 3. CATERENIUC D., student - doctorand. Membru RRFS (Resident and Research Member) din partea EAN (Academiei Europene de Neurologie).
 4. CHIOSA V., dr. șt. med., asist. univ. Membru al Societații Române Împotriva Epilepsiei (SRIE). București, România.
 5. CIOLAC D., student -doctorand, asist. univ.  Catedra Neurologie 2. Membru al Societății Române Împotriva Epilepsiei (SRIE). București, România.
 6. GASNAȘ A., dr. șt. med., asist. univ. Membru RRFS (Resident and Research Member) din partea EAN (Academiei Europene de Neurologie).
 7. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician AȘM, șef catedră neurologie 2. Membru al Societății Române Împotriva Epilepsiei (SRIE). București, România.
 8. MUNTEANU C., student - doctorand, asist. univ.  Catedra Neurologie 2. Membru al Societății Române Împotriva Epilepsiei (SRIE). București, România.
 9. VATAMAN A., student - doctorand. Membru al Societății Române Împotriva Epilepsiei (SRIE). București, România.

2020

 1. CATERENIUC D., student - doctorand, asist. univ. Catedra Neurologie 2. Membru al Societății Române Împotriva Epilepsiei (SRIE). București, România.
 2. CHIOSA V., dr. șt. med., asist. univ. Membru al Societății Române Împotriva Epilepsiei (SRIE). București, România.
 3. DOTEN N., student - doctorand USM. Membru al Societății Române Împotriva Epilepsiei (SRIE). București, România.
 4. DRAGAN D., neurolog, fără grad. Membru al Societății Române Împotriva Epilepsiei (SRIE). București, România.
 5. GROPPA St. dr. hab. șt. med., prof. univ., academician AȘM, , șef catedră neurologie 2. Membru al Societății Române Împotriva Epilepsiei (SRIE). București, România.
 6. MUNTEANU C., student -doctorand, asist. univ.  Catedra Neurologie 2. Membru al Societății Române Împotriva Epilepsiei (SRIE). București, România.
 7. RACILA R., neurolog, fără grad. Membru al Societății Române Împotriva Epilepsiei (SRIE). București, România.
 8. VATAMAN A., student – doctorand, asist. univ. Catedra Neurologie 2. Membru al Societății Române Împotriva Epilepsiei (SRIE). București, România.

 

LISTA PREŞEDINŢILOR, COPREŞEDINŢILOR COMITETELOR DE PROGRAM ALE MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE DIN ŢARĂ, ALEŞI ÎN PERIOADA EVALUATĂ

 

PREŞEDINŢI AI COMITETELOR DE PROGRAM

2017

  1. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, Catedra Neurologie 2. Congresul al VI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor din Republica Moldova consacrat anului Nicolae Testemițanu, 2 – 5 octombrie 2017.
  2. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, Catedra Neurologie Președinte Secția nr. 8, Probleme actuale ale neurologiei și neurochirurgiei, în cadrul Zilelor Universităţii, consacrate aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu, 16-20 octombrie 2017.

 

2018

1. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, Catedra Neurologie 2. Zilele Universităţii USMF ‘’N. Testemitanu’’, 18 octombrie 2018.

 

2019

 1. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, Catedra Neurologie 2. Zilele USMF, Conferința Științifică anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, 18 octombrie, 2019.
 2. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, Catedra Neurologie Conferința natională cu participare internationala Priority Actions for Policies against Stroke in the Republic of Moldova, 18 septembrie 2019.

 

2020

 1. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM. Președintele Comitetului științific al Congresului consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemiţanu”, 20-23 octombrie, 2020, Chișinău, Repubica Moldova.

 

 

COPREŞEDINŢI AI COMITETELOR DE PROGRAM

2017

 1. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, Catedra de neurologie 2. Conferința științifică anuală a specialiștilor din cadrul IMSP IMU „Actualități și Controverse în managementul urgențelor medico-chirurgicale.”, 10 noiembrie 2017, IMSP IMU.
 2. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, Catedra de neurologie Conferința științifică anuală a tinerilor specialiști „Performanțe și perspective în urgențele medico-chirurgicale.”, 26 mai 2017, IMSP IMU.

 

2018

 1. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, Catedra de neurologie nr.2. Congresul Societății Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților si Psihologilor Clinicieni din Republica Moldova (SPNPPC), Simpozion 4 „Psihoterapia de orientare pihodinamică”, Chişinău, 27-29 iunie, 2018. IP USMF Nicolae Testemițanu.
 2. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, Catedra de neurologie 2. Conferința științifică anuală a IMSP IMU ”Actualități și controverse în mamangementul urgențelor medico-chirurgicale”, 7 decembrie 2018, IMSP, IMU.
 3. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, Catedra de neurologie nr.2. Conferinţa anuală a tinerilor specialişti din cadrul IMSP IMU ”Performanţe şi Perspective în Urgenţele Medico-Chirurgicale”, 18 mai 2018. IMSP Institutul de Medicină Urgentă.
 4. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, Catedra de neurologie nr.2. Conferința dedicată Aniversării a  Institutului de Neurologie și Neurochirurgie din Republica Moldova “60 de ani de activitate. Istorie și perspectivă”, Sesiunea IV, 26 octombrie 2018. IP USMF Nicolae Testemițanu.
 5. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, Catedra de neurologie nr.2. Ediţia a XXIV-a Expoziţiei Internaţionale Specializate MoldMedizin & MoldDent. Conferinţa științifică în domeniul neurologie și neurochirurgiei, Chişinău, Moldova, 12 - 14 septembrie 2018. IP USMF Nicolae Testemițanu.

 

2019

    1. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, Catedra de neurologie 2. Conferința Științifică cu genericul Actualități în tratamentul patologiilor sistemului nervos, 13 septembrie, 2019. IP USMF Nicolae Testemițanu.
    2. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, Catedra de neurologie The IRENE COST Action Summit in the Republic of Moldova, 16-17 septembrie 2019.
    3. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, Catedra de neurologie 2. The 2nd Teaching Course in Movement Disorders, 11-12 aprilie, 2019.

 

LISTA MEMBRILOR AL COMITETULUI DE PROGRAM AL UNEI MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE DE PESTE HOTARE

2016

 1. CIOLAC, D.  Comitetul științific. 6th European Teaching Course on Neurorehabilitation/ RoNeuro Brain Days. Cluj-Napoca, România, 1 – 3 iunie, 2016.
 2. GASNAȘ, A. Comitetul științific. 6th European Teaching Course on Neurorehabilitation/ RoNeuro Brain Days. Cluj-Napoca, România, 1 – 3 iunie, 2016.
 3. GROPPA, St. Comitetul de Program. 2nd East European Course of Epilepsy joint to SRIE Summer School. Cheile Gradiștei, România, 15 – 17 iunie, 2016.
 4. GROPPA, St. Comitetul de Program. 6th European Teaching Course on Neurorehabilitation/ RoNeuro Brain Days. Cluj-Napoca, România, 1 – 3 iunie, 2016.
 5. ГРОППА, Ст. VII международный форум эпилептологов стран СНГ/ЕВРАЗЭС «Эпилепсия и пароксизмальные состояния», Сочи, Росийская Федерация, 7-8 октября, 2016.

 

2017

 1. GROPPA, St. Co-Președinte al Comitetului de program. 7th European Teaching Course on Neurorehabilitation /RoNEURO Brain Days. Eforie Nord, România, 30 iunie – 2 iulie, 2017.
 2. GROPPA, St. Co-Președinte al al Comitetului de program. Simpozionul al XV Iași - Chișinău. Iași, România, 21 octombrie 2017.

 

2018

 1. EFREMOVA, D. Comitetul Științific. 8th European Teaching Course on Neurorehabilitation. Eforie Nord, România, 29 iunie -1 iulie, 2018.
 2. GASNAȘ, A. Comitetul Științific. 8th European Teaching Course on Neurorehabilitation. Eforie Nord, România, 29 iunie -1 iulie, 2018.
 3. GROPPA St. Co-președinte al Comitetului de Program.  4th East European Course of Epilepsy. Cernighiv, Ucraina, 13 – 15 iunie, 2018.
 4. GROPPA, St. Comitetul Științific. 8th European Teaching Course on Neurorehabilitation. Eforie Nord, România, 29 iunie -1 iulie, 2018.
 5. GROPPA, St., Co-președinte al Comitetului de Program. 13th European Congress on Epileptology. Vienna, Austria, 27 august 2018.
 6. GROPPA, St., Comitetul de Program. 8th European Teaching Course on Neurorehabilitation. Book of Abstracts. Eforie Nord, România.

 

2019

 1. CATERENIUC, D. Comitet științific.  A XXVII –a Conferința Națională a Societății Române Impotriva Epilepsiei (SRIE). București, România, 14-16 noiembrie, 2019.
 2. CHIOSA, V. Comitet științific. The East European Course of Epilepsy, SRIE epilepsy summer school. Sucevița, România, 11 – 13 iulie, 2019.
 3. CIOLAC, D. Comitet științific. The East European Course of Epilepsy, SRIE epilepsy summer school. Sucevița, România, 11 – 13 iulie, 2019.
 4. GROPPA, St. Comitet de program. A XXVII –a Conferința Nationala a Societății Române Impotriva Epilepsiei (SRIE). București, România, 14-16 noiembrie, 2019.
 5. GROPPA, St. Comitet de program. Congresul Internațional Pregătim viitorul, promovând excelența”, secțiunea Repere în medicina avansată – Tribuna practicianului, Universitatea Apollonia din Iași. Iași, România, 28 februarie-03 martie, 2019.
 6. GROPPA, St. Comitet de program. The 14th International Summer School of Neurology. Poiana Brașov, România, 8-10 iulie, 2019.
 7. GROPPA, St. Comitet științific. The East European Course of Epilepsy, SRIE epilepsy summer school. Sucevița, România, 11 – 13 iulie, 2019.
 8. VATAMAN, A. Comitet științific. The East European Course of Epilepsy, SRIE epilepsy summer school. Sucevița, România, 11 – 13 iulie, 2019.

 

2020

       1. GROPPA St. Co-președinte și Membru Comitet de program. 15 th International Summer School of Neurology. Cluj-Napoca, România, 6-7 septembrie, 2020.
       2. GROPPA St. Co-președinte și Membru Comitet de program la 7th International Symposium on Collaterals to the Brain 2020. Los Angeles, CA, USA. 4-5 noiembrie, 2020.

 

LISTA PREŞEDINŢILOR, SECRETARILOR, MEMBRILOR CONSILIILOR ŞTIINŢIFICE DE SUSŢINERE A TEZELOR DE DOCTOR, DOCTOR HABILITAT, DESEMNAŢI ÎN PERIOADA EVALUATĂ

 

PREŞEDINŢI AI CONSILIILOR ŞTIINŢIFICE DE SUSŢINERE A TEZELOR

2017

 1. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, președinte al CȘS D 14.00.13 -23.05.2017 la susținerea tezei de dr. șt. med – Bodiu Adrian „ Chirurgia reconstructivă a arterelor carotide la pacienții cu ictus ischemic constituit”, specialitatea 14.00.13 – Neurologie.

 

2018

1. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, președinte al CȘS D 14.00.22 -12.07.2018 la susținerea tezei de dr. șt. med – Olaru Andrei „Tratamentul chirurgical al pacientilor cu fracturi patologice vertebrale pe focar metastatic”, specialitatea 321.18  - Ortopedie și Traumatologie.

 

MEMBRI AI CONSILIILOR ŞTIINŢIFICE DE SUSŢINERE A TEZELOR

2019

    1. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician AȘM, membru al CȘS la susținerea tezei de d.h.ș.m. – Raevschi Elena ,„Managementul supravegherii factorilor de risc în reducerea mortalității cardiovasculare premature a populației Republicii Moldova”, specialitatea 14.00.33 – Medicină socială și management, 24 aprilie 2019.

 

LISTA REFERENŢILOR LA TEZELE DE DOCTOR HABILITAT/DOCTOR, DESEMNAŢI ÎN PERIOADA EVALUATĂ

 

2016

 1. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, referent oficial la susținerea tezei de dr. hab. șt. med. - Hadjiu Svetlana “Particularități de diagnostic și perspective terapeutice în cazul copiilor cu tulburări reziduale ale sistemului nervos central”, specialitatea 3205 – Neurologie Clinică (CȘS D 56.321.05, IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie). Teza a fost susţinută pe 15 iulie 2016  în CS și aprobată CNAA pe 6 octombrie 2016.
 2. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, referent oficial la susținerea tezei de dr. șt. med – Maticiuc Violeta “Migrena la pacienții cu evenimente vasculare ischemice: cerebrale și coronariene”, specialitatea 321.05 – Neurologie Clinică (CȘS DH 56. 321.05-01, IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie). Teza a fost susţinută pe 15 iulie 2016  în CS și aprobată de CNAA 15 noiembrie 2016.

 

2018

1. GROPPA St.,dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, referent oficial la susținerea tezei de d.ș.m. – Gavriliuc Eugeniu “Particularități clinice, electrofiziologice si morfologice ale formelor atipice de polineuropatie demielinizantă inflamatorie cronică”, specialitatea 321.05 – Neurologie Clinică. Teza a fost susţinută pe 12 septembrie 2018 la Ședința Consiliului științific specializat D 50.321.05-01 în cadrul IP USMF „Nicolae Testemitanu”.

 

 

2019

1. GROPPA St., dr. hab. șt. med., prof. univ., academician al AȘM, referent oficial la susținerea tezei de dr. șt. med – Lozan Tatiana “Aspectele clinice, epidemiologice și medico – sociale ale cefaleelor primare la adolescenți”, specialitatea 321.05 – Neurologie clinică. (CȘS D 321.05-121, IP Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemitanu”. Teza a fost susţinută pe 12 decembrie 2019 în CS și aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020.

 

EXPERT AL CSŞDT SAU CNAA, ALTOR PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE LA NIVEL NAŢIONAL, DESEMNAT ÎN PERIOADA EVALUATĂ

2018

 1. GROPPA St. Membru al Comisiei de Concurs pentru alegerea membrilor secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei, septembrie 2018.