Default Header Image

Proiecte Laboratorul de neurobiologie şi genetică medicală

Nr. d/o.

Titlul proiectului

Tipul

Finanțator

Tipul cercetării

Perioada de Executare

1 Transition to modern epilepsy care in Moldova

Proiect de parteneriat
internațional

IB74A0-110940

Swiss
National
Science
Fondation
aplicativ 2005-2008

2

Sistemogeneza factorilor de risc și heterogenitatea lor în accidentul vascular cerebral și epilepsie

Instituțional

06.420.015F

AȘM

fundamental

2006-2010

3

Particularitățile somnului în cadrul Epilepsiei nocturne

Instituțional

08.819.09.07F

AȘM

fundamental

2008

4

Studiul particularităților factorilor de risc și fenotipului în AVC și epilepsie, aprecierea strategiilor noi de profilaxie și tratament

Instituțional

11.817.09.07F

AȘM

aplicativ

2011-2014

5

Sistemogeneza particularităţilor factorilor de risc, mecanismelor patogenetice și elaborarea strategiilor de tratament al AVC în populația RM

Instituțional

15.817.04.08A

AȘM

aplicativ

2015-2018

6 Extinderea profilului genetic al epilepsiei farmacorezistente

Bilateral Internațional

21.80013.8007.2B

ANCD

Turcia

fundamental

2021-2022
7 Integrarea mecanismelor epileptogenezei cu scopul creării rețelei de diagnostic și tratament multimodal a epilepsiei

Instituțional

20.80009.8007.40

ANCD aplicativ 2020-2023