Default Header Image

Direcții de cercetare Laboratorul de neurobiologie şi genetică medicală

DIRECŢII DE CERCETARE:

 • Estimarea factorilor de risc la pacienţii cu epilepsie şi epilepsie medicamentos rezistentă la copii şi adulţi.
 • Aprecierea polimorfismului clinic al epilepsiei medicamentos rezistente, elaborarea criteriilor de diagnostic şi corelarea celor mai informativi factori de risc în expresia maladiei.
 • Instituirea evaluării prechirurgicale a pacienţilor cu epilepsie medicamentos rezistentă cu determinarea semiologiei crizelor și topografiei focarului/or epileptogen/e. Aprecierea strategiilor de corecţie şi tratament.
 • Determinarea particularităţilor neuroimagistice şi corelarea lor cu expresia morfologică şi semiologică a crizelor epileptice.
 • Rolul telemetriei EEG şi a monitorizării de lungă durată în diagnosticul semiologiei crizelor epileptice.
 • Aprecierea relaţiilor şi a conexiunilor interneuronale în mecanismele expresiei epileptogene şi a strategiilor de corecţie şi tratament diferenţiat al pacienţilor cu epilepsie.
 • Implementarea metodei de Stimulare Magnetica Transcraniană(TMS)
 • Determinarea spectrului factorilor de risc în Republica Moldova cu aprecierea ponderii specifice a fiecărui factor de risc în parte.
 • Determinarea factorilor noi de risc folosind metode fundamentale biochimice, morfologice şi neuroimagistice.
 • Studierea polimorfismului clinic al accidentelor vasculare cerebrale (AVC) în dependenţă de vârstă şi alţi factori de risc.
 • Aprecierea polimorfismului clinic al patologiilor cerebro-vasculare la pacienţii cu Cardiopatie ischemică(CPI) şi Hipertensiune arterială(HTA).
 • Cercetarea polimorfismul clinic, al mecanismelor patogenetice şi particularităţile specifice de tratament la pacienţii cu AVC ischemic, investigaţi prin Stimulare Magnetică Transcraniană (TMS), în perioada acută şi în timp.
 • Evaluarea impactul tratamentului trombolitic asupra duratei incapacităţii temporare de muncă şi a dizabilităţii în aspect evolutiv de timp.
 • Aprecierea eficienţei procesului de recuperare a pacienţilor prin kinetoterapie şi stimulare magnetică transcraniană, iniţiate în perioada acută a AVC-ului ischemic.
 • Tratamentul hematoamelor intraventriculare spontane cu tamponada de ventriculelor 3 şi 4: Determinarea eficacităţii tratamentului cu “Actilize”.
 • Elaborarea unui protocol de folosire a TMS la pacienţii cu AVC ischemic în timp.
 • Depistarea precoce a patologiei stenozante a vaselor precerebrale prin screening-ul grupului de risc cu ajutorul USG duplex al vaselor brahiocefalice şi confirmarea existenţei stenozei folosind utilajul expert class în centrele republican de experţi cu experienţă mai mare de 5 ani în domeniu.
 • Implementarea tehnologiilor contemporane de tratament chirurgical a patologiilor stenozante
 • Implimentarea metodelor contemporane de tratament a HTA, antiplachetar şi cu statine la pacienţii cu boala aterosclerotică