Default Header Image

Rezultate obținute Laboratorul de neurobiologie şi genetică medicală

REZULTATE

Teze susţinute:

 1. Viorel Grigor. Particularităţi clinice şi de evoluţie a glicemiei la pacienţii cu accident vascular cerebral ischemic acut. Pronostic şi tratament. Teză de doctor în ştiinţe medicale, 2009. (Conducător ştiinţific Groppa Stanislav – doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, membru-corespondent al AŞM ).
 2. lexandru Hanganu. Particularităţile corelative ale sistemului motor şi conexiunile intercorticale în normă şi patologie . Teză de doctor în ştiinţe medicale, 2012. (Conducător ştiinţific Groppa Stanislav – doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician al AŞM ).
 3. Odobescu Stela. „Migrena cronică şi tulburările vegetative asociate (studiu epidemiologic, clinico-neurofiziologic şi terapeutic. Teză de doctor habilitat, 2012. (Conducător ştiinţific Groppa Stanislav – doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician al AŞM ). 

Monografii:

 1. Stanislav Groppa, Eremei Zota, Diana Manea. Profilaxia accidentului vascular cerebral ischemic . Chişinău, 2006. 143 p.
 2. Stanislav Groppa Antiepilepticele şi tratamentul epilepsiilor. Chişinău, 2006. 176 p
 3. Stanislav Groppa Tratamentul trombolitic în AVC ischemic. Chişinău, 2006. 52 p
 4. Stanislav Groppa, Postolachi Roman, Katatraumatismele craniocerebrale asociate. Chişinău, 2012. 184 p
 5. Гроппа Станислав, Авакян Г. Нейрофизиологические методы исследования в неврологии. 2012

Articole:

 1. Chiosa V, Granziera C, Spinelli L, Pollo C, Roulet-Perez E, Groppa S, Seeck M: Successful surgical resection in non-lesional operculo-insular epilepsy without intracranial monitoring. Epileptic Disord. 2013 Jun;15(2):148-57. doi: 10.1684/epd.2013.0581. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chiosa+V
 2. HANGANU, A.;  GROPPA, S. A.; DEUSCHL, G.; SIEBNER, H.; MOELLER, F.; SINIATCHKIN, M.; STEPHANI, U.; GROPPA, S. Cortical Thickness Changes Associated with     Photoparoxysmal Response. Brain  Topography. 2014 Vol. 16 – nr. 3. 2014. doi: 10.1007/s10548-014-0353-y (IF: 3.67). http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10548-014-0353-y

Distincții

Academician Stanislav Groppa:

 1. Laureat al Premiului „ Personalitatea Țării” în domeniul medicinii,  ediția 2013.
 2. Diploma și Premiul Ministerului Educației din România
 3. Ordinul European de Merit  în gradul de Comandor  pentru merite deosebite în inventica și promovarea progresului ştiinţific -2011

Medalii

 1. Medalia de Aur: Salonul Mondial de Inovații Cercetări și Noi Tehnologii,  Eureka- Bruxelles 2013„ Anxiolytic-like effects of  Methoxiflurane:  between clinical and molecular perspectives „Groppa St.,  Belii A.,  Ciobanu Gh.,  Danilov R.,  Chiosa V.